De stadsomroeper

Beeldhouwer: Marian Gobius
Materiaal: brons
Tuin Westdampark (voormalig gemeentehuis), Westdam 3, Woerden (sinds 17 juli 2019)
Onthuld in 1963 in de hal van het gemeentehuis, Westdam 3, Woerden


De stadsomroeper

__________

.


“De stadsomroeper” dateert uit 1963 en stond toen in de hal van het gemeentehuis van Woerden. Het beeld was een geschenk van de Nutsspaarbank ter gelegenheid van de voltooiing in 1963 van de uitbreiding van het gemeentehuis. Marian Gobius heeft een stadsomroeper uitgebeeld die met een houten stok op een ijzeren pan slaat om de aandacht te trekken van de voorbijgangers.
Het gemeentehuis aan de Westdam werd te klein en vestigingen van afdelingen op andere plekken in Woerden waren ook niet meer toereikend. In 1994 werd een bedrijfspand aan de Blekerijlaan in Woerden in gebruik genomen als gemeentehuis. “De stadsomroeper” verhuisde mee en werd in de binnentuin geplaatst.
Op 26 september 2012 werd de afstootlijst kunstwerken Woerden gepubliceerd. De samenstellers van deze lijst waren van mening dat het doodzonde was dat  “De stadsomroeper” niet zichtbaar was voor het publiek. Zij adviseerden om in overleg met Stadsmuseum Woerden het beeld te herplaatsen, niet buiten, maar in een openbaar gebouw. Dit zou de kans op diefstal verkleinen.
Van 2017 tot 2019 werd het gemeentehuis aan de Blekerijlaan grootschalig gerenoveerd, waardoor er voor “De stadsomroeper” geen plaats meer was. Door samenwerking tussen de gemeente Woerden, het KIOR-team van het Stadsmuseum Woerden (KIOR: Kunst In Openbare Ruimte), en de directie van Midland BV (een onderdeel van Bolton BV) kreeg “De stadsomroeper” een nieuwe sokkel en werd het beeld in de tuin voor het oude gemeentehuis aan de Westdam geplaatst, op de plek waar in vroeger tijden de stadsomroeper van Woerden zijn berichten aan de bevolking meedeelde (Woerden heeft tot aan 1952 een stadsomroeper gehad).
Op 17 juli 2019 werden in Woerden het vernieuwde Westdampark, de gerenoveerde Parijse brug en de gerenoveerde Vogelbuurt opgeleverd. Dit ging gepaard met een groot feest. De feestelijkheden werden ingeluid met de her-onthulling van “De stadsomroeper” door Victor Molkenboer (burgemeester van Woerden), Arthur Bolderdijk (wethouder van Financiën), Stadsmuseum Woerden en de directie van Bolton.

Bronnen:
advies afstotingslijst kunstwerken Woerden, 26 september 2012
cultuurlokaal.nl, 25 juli 2019
indebuurtnl/woerden, 26 juni 2019
Stadsmuseum Woerden: De stadsomroeper

Woerdense Courant, 24 juli 2019

  MARIAN GOBIUS