De Sassiaan

Beeldhouwer: Marianne Houtkamp
Materiaal: brons
Kleine Koppel, Amersfoort
Onthuld op 3 april 2004


__________

__________

de tekst op de stoeprand voor het beeld:
van de overkant weet ik het niet, deze kant was mooi

Gedenksteen buurt ‘t Sasje (1873-1998)


“De Sassiaan” is op 3 april 2004 onthuld bij verzorgingshuis Puntenburg door wethouder J. de Wilde. Later is het beeld verplaatst naar de Kleine Koppel, waar vroeger de buurt ‘t Sasje was, die het veld moest ruimen voor nieuwbouw.
De buurt ‘t Sasje is gebouwd in 1873 en was de eerste woonwijk buiten het historisch centrum van Amersfoort. ‘t Sasje was een arbeidersbuurt. Haar bewoners, Sassianen genoemd, verrichten zwaar werk en maakten vaak lange dagen om hun gezinnen te kunnen onderhouden. Zij werkten bij het spoor, in de haven of in een van de fabrieken aan de Eem. Houtkamp heeft met “De Sassiaan” één van hun beroepen uitgebeeld, dat van een kolensjouwer.
Tijdens een reünie in 2000 van bewoners van ‘t Sasje ontstond het idee een monument te laten maken ter herinnering aan ‘t Sasje en uit respect en waardering voor de oudere Sassianen, die hun nakomelingen een waardig bestaan hadden gegeven.

Bron: 
www.sasje.net

  MARIANNE HOUTKAMP

“STATUE SUNDAY”

Op 9 april 2023 (Eerste Paasdag) hebben actievoerders van de klimaatbewegingen Science Rebellion en Extinction Rebellion “De Sassiaan” geblinddoekt en om zijn nek een bord gehangen met de oproep OPEN JE OGEN | WEES EERLIJK | DIT IS EEN KLIMAAT NOODTOESTAND. Dit gebeurde in het kader van “Statue Sunday”, een actie van Scientist Rebellion in reactie op het gebrek aan urgentie bij politici en bestuurders na publicatie in maart 2023 van het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. De actie, begonnen op 26 maart 2023, houdt in dat leden van Scientist Rebellion wereldwijd iedere zondag standbeelden van politici, wetenschappers en andere prominenten van een blinddoek voorzien en er een bord aan hangen met een oproep. Op die manier willen zij kracht bijzetten aan hun eis dat bestuurders, politici en andere prominenten de waarheid vertellen over de klimaatcrisis en maatregelen nemen om biodiversiteitsverlies te stoppen en de uitstoot van broeikasgassen te verlagen tot netto nul in 2025. Zij hebben voor deze actievorm gekozen omdat standbeelden een belangrijke symboolfunctie hebben. De blinddoeken symboliseren dat politici en leiders wegkijken van de wetenschap en geen actie ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan.
9 april 2023 was de derde achtereenvolgende zondag dat in het kader van “Statue Sunday” in een aantal landen beelden werden geblinddoekt. In Nederland werd bij 47 beelden op deze manier actie gevoerd. 16 april 2023 was de laatste zondag waarop deze actie werd gevoerd.
Scientist Rebellion is een internationale beweging van wetenschappers die zich grote zorgen maken over het klimaat en de ecologische crisis. Scientist Rebellion is gelieerd aan Extinction Rebellion (XR), een internationale eco-socialistische beweging die door middel van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid campagne voert voor nul koolstofemissies, een einde aan de ecologische crisis en sociale en economische rechtvaardigheid. 

Bronnen:
https://activisthandbook.org/nl/extinction-rebellion
https://www.destadamersfoort.nl
https://www.weertdegekste.nl, 2 april 2023