De Sassiaan

Beeldhouwer: Marianne Houtkamp
Materiaal: brons
Kleine Koppel, Amersfoort
Onthuld op 3 april 2004


__________

__________

de tekst op de stoeprand voor het beeld:
van de overkant weet ik het niet, deze kant was mooi

Gedenksteen buurt ‘t Sasje (1873-1998)


“De Sassiaan” is op 3 april 2004 onthuld bij verzorgingshuis Puntenburg door wethouder J. de Wilde. Later is het beeld verplaatst naar de Kleine Koppel, waar vroeger de buurt ‘t Sasje was, die het veld moest ruimen voor nieuwbouw.
De buurt ‘t Sasje is gebouwd in 1873 en was de eerste woonwijk buiten het historisch centrum van Amersfoort. ‘t Sasje was een arbeidersbuurt. Haar bewoners, Sassianen genoemd, verrichten zwaar werk en maakten vaak lange dagen om hun gezinnen te kunnen onderhouden. Zij werkten bij het spoor, in de haven of in een van de fabrieken aan de Eem. Houtkamp heeft met “De Sassiaan” één van hun beroepen uitgebeeld, dat van een kolensjouwer.
Tijdens een reünie in 2000 van bewoners van ‘t Sasje ontstond het idee een monument te laten maken ter herinnering aan ‘t Sasje en uit respect en waardering voor de oudere Sassianen, die hun nakomelingen een waardig bestaan hadden gegeven.

Bron: 
www.sasje.net

  MARIANNE HOUTKAMP