Amers-voorde

Beeldhouwer: Marius van Beek
Materiaal: sardijns graniet
en marmer
De steen met de mannenfiguur is bekend onder de namen “Torser” en “Zakkendrager”; de steen met de vrouwenfiguur is bekend onder de naam “Baadster”
Varkensmarkt, Amersfoort
Onthuld in 1984


__________

__________

__________

“Amers-voorde” met in het verlengde de Onze Lieve Vrouwetoren

.


De stad Amersfoort is ontstaan aan een doorwaadbare plaats (voorde) in de Amer (tegenwoordig: Eem). “Amers-voorde” herinnert hieraan.
“Amers-voorde” is in twee delen uitgevoerd, die aan weerszijden van een marmeren pad staan. Tussen de delen is in een marmeren steen de tekst DIE TREKKEN DOOR HET WATER DIE TREKKEN DOOR DE STEEN gegraveerd.
“Amers-voorde” is gericht op de Onze-Lieve-Vrouwetoren, het cartografisch middelpunt van Nederland. De toren staat in het verlengde van het marmeren pad.

Bron:
mariusvanbeek.nl

  MARIUS VAN BEEK

“STATUE SUNDAY”

Op 2 april 2023 hebben actievoerders van de klimaatbewegingen Scientist Rebellion en Extinction Rebellion de man- en vrouwfiguur van “Amers-voorde” geblinddoekt en aan beide beelden borden gehangen met de oproep OPEN JE OGEN | WEES EERLIJK | DIT IS EEN KLIMAAT NOODTOESTAND. Dit gebeurde in het kader van “Statue Sunday”, een actie van Scientist Rebellion in reactie op het gebrek aan urgentie bij politici en bestuurders na publicatie in maart 2023 van het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. De actie, begonnen op 26 maart 2023, houdt in dat leden van Scientist Rebellion wereldwijd iedere zondag standbeelden van politici, wetenschappers en andere prominenten van een blinddoek voorzien en er een bord aan hangen met een oproep. Op die manier willen zij kracht bijzetten aan hun eis dat bestuurders, politici en andere prominenten de waarheid vertellen over de klimaatcrisis en maatregelen nemen om biodiversiteitsverlies te stoppen en de uitstoot van broeikasgassen te verlagen tot netto nul in 2025. Zij hebben voor deze actievorm gekozen omdat standbeelden een belangrijke symboolfunctie hebben. De blinddoeken symboliseren dat politici en leiders wegkijken van de wetenschap en geen actie ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan.
2 april 2023 was de tweede achtereenvolgende zondag dat in het kader van “Statue Sunday” in een aantal landen beelden werden geblinddoekt. In Nederland werd bij 27 beelden in meer dan 20 steden op deze manier actie gevoerd. 16 april 2023 was de laatste zondag waarop deze actie werd gevoerd.
Scientist Rebellion is een internationale beweging van wetenschappers die zich grote zorgen maken over het klimaat en de ecologische crisis. Scientist Rebellion is gelieerd aan Extinction Rebellion (XR), een internationale eco-socialistische beweging die door middel van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid campagne voert voor nul koolstofemissies, een einde aan de ecologische crisis en sociale en economische rechtvaardigheid. 

Bronnen:
https://activisthandbook.org/nl/extinction-rebellion

https://www.destadamersfoort.nl
https://www.weertdegekste.nl, 2 april 2023