De Goede Herder

Beeldhouwer: Marius van Beek
Materiaal: brons

OPDC-Utrecht, Van Lieflandlaan 117, Utrecht (sinds 2003)
Onthuld in 1965 bij de R.K. U.L.O. school, Winklerlaan 370, Utrecht


__________

.


Op 4 februari 1963 gaf de gemeente Utrecht Marius van Beek opdracht een beeld te ontwerpen voor de u.l.o. scholen aan de Winklerlaan. Op 23 juni 1963 gaf Marius van Beek te kennen dat het ontwerp nagenoeg gereed was. was het ontwerp gereed. Op 30 december 1963 gaf de gemeente Utrecht opdracht het beeld in brons te laten gieten.
“De Goede Herder” is in 1965 bij de R.K. U.L.O. school aan de Winklerlaan geplaatst. Deze school voerde later de naam RK Sint Gerardus Majella MAVO. In 2003 verhuisde de RK Sint Gerardus Majella MAVO naar de Van Lieflandlaan 117 in Utrecht. “De Goede Herder” verhuisde mee. In latere jaren werd in deze gebouwen het Van Liefland College gevestigd. Tegenwoordig is hier het OPDC-Utrecht gevestigd.

Bron:
mariusvanbeek.nl, met de aantekening dat op de brief waarin Marius van Beek te kennen gaf dat het ontwerp nagenoeg gereed was, de datum 23 juni 1965 staat. Dit is, gelet op de brief van 30 december 1963 van de gemeente Utrecht, een foutief getypte datum.

  MARIUS VAN BEEK

Goede Herder (Johannes 10:14-16): een benaming die Jezus zichzelf gaf.