Jan van den Doem

Naamvariant: “Jan uit Henegouwen”
Beeldhouwer: Paul Grégoire
Materiaal: natuursteen

Pandhof, Domkerk, Utrecht
Onthuld in 1970, herplaatst op 22 maart 1989


Jan van den Doem

__________

__________

.


Het beeld “Jan van den Doem” stelt één van de drie bouwmeesters van de Utrechtse Domkerk voor. De bouwmeesters waren Jan van den Doem I (Jan van Henegouwen), Godeijn van Domael en Jan van den Doem II. Jan van den Doem I bouwde het onderste deel van de Domtoren; Jan van den Doem II voltooide de bouw van de Domtoren.
De ontstaansgeschiedenis van “Jan van den Doem” gaat terug tot 1967. Op pagina 26 in de editie van 10 maart 1967 van het Utrechtsch Nieuwsblad is in het artikel “Opdracht beeldhouwers” vermeld dat werd nagegaan of aan Paul Grégoire opdracht kon worden gegeven een beeld te maken van Jan van den Doem die beschouwd werd als de man die in 1321 met de Domtoren begonnen zou zijn en deze in 1382 voltooid zou hebben.
“Jan van den Doem” draagt in zijn linkerhand een schietlood, een architectonisch gereedschap. De bever aan de linkervoet is symbool voor bouwen in de natuur (beverburcht). Op de rechterschouder van “Jan van den Doem” zit een vogel met een vrouwenhoofd. Deze vogelfiguur symboliseert de inspiratie.
“Jan van den Doem” is in 1970 in de Pandhof geplaatst. Tijdens de restauratie van de Domkerk in de jaren 1979-1988 is het beeld in opslag gegaan. Op 22 maart 1989 is “Jan van den Doem” herplaatst in de Pandhof.

Bronnen:
Bouw van de Domtoren

Het Utrechts Archief
Trouw, 6 juni 2007
Utrechtsch Nieuwsblad, 10 maart 1967
Paul Grégoire 1915-1988 (Den Haag, 2021)

  PAUL GRÉGOIRE