Masker II

Beeldhouwer: Pépé Grégoire
Materiaal: brons

Beeldentuin Singer Laren, Oude Drift 1, Laren
Geplaatst in 2019


Masker II

.


“Masker II”, daterend uit 2003, is in 2019 aangekocht door de Stichting Vrienden van Singer Laren en was onderdeel van de Singer Prijs die hem in 2020 werd uitgereikt voor zijn gehele oeuvre. Vooruitlopend op de tentoonstelling Profiel Europa, die, vijftig werken van Pépé Grégoire omvattend, van 1 juni tot 29 november 2020 in Singer Laren werd gehouden, werd “Masker II” in 2019 in de beeldentuin van Singer Laren geplaatst.(1)

Noot
(1)
De Gooise Tamtam, 8 februari 2019

  PÉPÉ GRÉGOIRE

Singer Prijs: een tweejaarlijkse oeuvreprijs, uitgereikt door de Stichting Vrienden van Singer Laren aan een hedendaagse Nederlandse kunstenaar. De Singer Prijs wil bijdragen aan de ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse beeldende kunst en aan de traditie van William en Anna Singer, de grondleggers van Singer Laren en verzamelaars van eigentijdse beeldende kunst. De prijs bestaat uit een tentoonstelling en de verwerving van een kunstwerk voor de museumcollectie. 

Bronnen:
De Gooise Tamtam, 8 februari 2019
Singer Laren, persbericht 29 mei 2020