Ontmoeting

Beeldhouwer: Pépé Grégoire
Materiaal: brons, gepolijst graniet
Minnehof, Eemnes
Onthuld op 21 november 2013


Ontmoeting

__________

__________

__________

.


De gemeente Eemnes had een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van een kunstwerk in een nieuwe woonwijk. Op basis van een schetsontwerp zouden maximaal drie kunstenaars worden uitgenodigd om hun inzending te presenteren. De winnende kunstenaar zou een budget van €30.000,- krijgen om zijn of haar ontwerp te realiseren. Degenen die niet zouden winnen, zouden een vergoeding van €300,- krijgen. Kunstenaars en ontwerpers uit de gemeente Eemnes en omstreken zouden de voorkeur genieten.(1)
In eerste instantie luidde de opdracht een grutto te ontwerpen, waar het nieuwe dorpshart mee verfraaid kon worden en wat zou passen binnen Eemnes. Eemnes had de grutto, een weidevogel die veel voorkomt in de omliggende polders, geadopteerd. Toen een aantal kunstenaars de vraag stelden of het ontwerp ook iets anders mocht zijn dan een grutto, werd het thema “ontmoeting” als optie toegevoegd.
De selectiecommissie ontving negentien aanmeldingen. Daaruit zijn drie kunstenaars geselecteerd die hun idee uitwerkten in een prototype, dat ze mochten presenteren: Pépé Grégoire (Laren) met het ontwerp “Ontmoeting”, Reggie van Berkel (Eemnes) met het ontwerp “Grutto” en Piet Roolfs (Eemnes), Henk van Bork (Blaricum) en Eddy Brouwer (Hilversum) met hun gezamenlijk ontwerp “Grutto op paal”.
De keuze van het college van Burgemeester en wethouders van Eemnes viel op het (abstracte) ontwerp van Pépé Grégoire. In zijn toelichting op de keuze zei Roland van Benthem, burgemeester van Eemnes, dat dit beeld het beste zou passen bij De Minnehof, als plaats waar mensen elkaar ontmoeten.(2) Eén van de oorspronkelijke inschrijvers was Rebecca Rozenberg (Eemnes, 14 jaar, één van de oorspronkelijke inzenders) kreeg een eervolle vermelding vanwege haar betrokkenheid en fascinatie voor beeldende kunst. De selectiecommissie heeft haar voorgedragen om mee te werken aan “Ontmoeting”. Pépé Grégoire, enthousiast, heeft met Rebecca afspraken gemaakt over hun samenwerking . Zij een bezoek aan de bronsgieter.(3)
Pépé Grégoire zei over “Ontmoeting” dat het beeld een visie laat zien op de functie van het nieuwe dorpshart De Minnehof, waar mensen elkaar ontmoeten en met elkaar afspreken. Het beeld laat een ontmoeting zien in de beslotenheid van een architectonisch kader, die ook weer de verbinding met de aanwezige architectuur vormt.(4)
Daags na het bekend worden van de keuze van “Ontmoeting” ontstond in Eemnes en in pers en media een discussie hierover. Sommige inwoners vonden het een gemiste kans om de door Eemnes geadopteerde weidevogel een prominente plaats in het dorpshart te geven. Bewoners van een agrarisch dorp als Eemnes zouden niet zitten te wachten op een abstract kunstwerk en liever een beeld van een grutto zien.(5) De discussie hield lang aan. Op 19 september 2013 legde Pépé Grégoire tijdens een culturele avond in “De Hilt” (Eemnes) uit hoe hij tot het ontwerp van “Ontmoeting” was gekomen en wat er bij komt kijken om een beeld als “Ontmoeting” te maken.(6)
Over de precieze plek waar “Ontmoeting” zou worden geplaatst, zou overleg worden met de winkeliers en bewoners van De Minnehof.(7)
Op 21 november 2013 is “Ontmoeting” feestelijk onthuld door burgemeester Van Benthem, Pépé Grégoire en Rebecca Rozenberg. Namens de provincie Utrecht, die financieel had bijgedragen, nam gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw deel aan de onthullingshandelingen.(8)
Aan de voet van “Ontmoeting” ligt een granieten tegel met de spreuk Het geestelijk contact kan zelfs het strakste kader ontstijgen.De tegel is voorzien van de wapens van de provincie Utrecht en de gemeente Eemnes.

Noten:
(1) ontwerpwedstrijden.nl
(2) Gooi- en Eemlander, 20 februari 2013
(3) dichtbij.nl, 18 februari 2013
(4) dichtbij.nl, 18 februari 2013
(5) Gooi- en Eemlander, 20 februari 2013
(6) eemnieuws.nl, 12september 2013
(7) dichtbij.nl, 18 februari 2013
(8) Gooi- en Eemlander, 21 november 2013

  PÉPÉ GRÉGOIRE