Scherp profiel

Beeldhouwer: Pépé Grégoire
Materiaal: brons

Plein voor Singer Laren, Oude Drift 1, Laren
Geplaatst van mei 2020 tot januari 2022


Scherp profiel

voorplein Singer Laren, met op de voorgrond “Scherp profiel” en op de achtergrond “Profiel”

.


Op 16 november 2017 werd op het plein voor Singer Laren het beeld “Hand en voet in omhelzing” geplaatst, vervaardigd door Pépé Grégoire. Dit beeld zou de eerste van een reeks beelden zijn die op het plein voor Singer Laren tentoongesteld zouden worden. De directie van Singer Laren had voor een beeld van Pépé Gregoire gekozen omdat zij hem als een van de beste beeldhouwers in Nederland beschouwden en omdat hij in Laren woonachtig en werkzaam was. De directie wilde geen permanente plaatsing omdat een permanent geplaatst beeld tezeer met Singer Laren verbonden zou raken.(1)
In februari 2019 werd bekend dat “Hand en voet in omhelzing” door een ander beeld zou worden vervangen, ondanks het feit dat omwonenden erop aandrongen het beeld te laten staan. Op 26 september 2019 werd “Opzittend konijn”, vervaardigd door Thomas Johannes Franciscus (Tom) Claassen (Heerlen, 4 oktober 1964) op het voorplein geplaatst. Dit beeld maakt deel uit van de verzameling van Jan Antoon des Bouvrie, interieurontwerper (Naarden, 3 augustus 1942 – 4 oktober 2020).(2)
Van 1 juni tot 29 november 2020 werd in Singer Laren de tentoonstelling “Profiel Europa” gehouden. Deze tentoonstelling was een deel van de Singer Prijs, een tweejaarlijkse oeuvreprijs die in 2020 aan Pépé Grégoire werd toegekend. Bij gelegenheid van het toekennen van de Singer Prijs aan Pépé Gégoire werd “Opzittend konijn” op 28 mei 2020 teruggegeven aan Jan des Bouvrie en werden de beelden “Profiel” en “Scherp profiel”, afkomstig uit een particuliere collectie, op het plein geplaatst. Het plan is dat ze daar tot aan januari 2022 blijven staan.
Bij het vervaardigen van “Profiel” en “Scherp profiel” werd Pépé Grégoire geïnspireerd door het Vrijheidsbeeld in New York (US). “Profiel” en “Scherp profiel” zijn bedoeld als symbool voor de Europese Unie in Brussel. Het zijn menselijke antennes die laten zien dat voor de toekomst van Europa verschillen belangrijk zijn. De beelden verschillen van elkaar (“man” en “vrouw”) en vullen elkaar tegelijkertijd aan. In Europa is het de gewoonte om van mening te verschillen. Wat Pépé Grégoire betreft, moet dat zo blijven.(3)

Noten
(1) De Gooi- en Eemlander, 16 november 2017
(2) De Gooi- en Eemlander, 8 februari 2019; Singer Laren, persbericht 27 september 2019
(3)
bol-an!, 18 november 2020

Met dank aan:
Singer Laren

  PÉPÉ GRÉGOIRE

Singer Prijs: een tweejaarlijkse oeuvreprijs, uitgereikt door de Stichting Vrienden van Singer Laren aan een hedendaagse Nederlandse kunstenaar. De Singer Prijs wil bijdragen aan de ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse beeldende kunst en aan de traditie van William en Anna Singer, de grondleggers van Singer Laren en verzamelaars van eigentijdse beeldende kunst. De prijs bestaat uit een tentoonstelling en de verwerving van een kunstwerk voor de museumcollectie. 

Bronnen:
De Gooise Tamtam, 8 februari 2019
Singer Laren, persbericht 29 mei 2020