Drie figuren op straat

Beeldhouwer: Peter Erftemeijer
Materiaal: brons
Van Limburg Stirumstraat en Haarlemmerweg nabij Westergasbrug, Amsterdam
Onthuld op 12 december 2001


mansfiguur, Van Limburg Stirumstraat ter hoogte van nr. 38

vrouwenfiguur, Van Limburg Stirumstraat ter hoogte van nr. 1

mansfiguur, Haarlemmerweg, rechts van de Westergasbrug


In het begin van de 1990-er jaren werd de renovatie van de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, waar veel anarchisten en krakers woonden, voltooid. Tot ongenoegen van velen ging de Staatsliedenbuurt deel uitmaken van Stadsdeel Westerpark.
Eind 1995 wilde een comité van buurtbewoners een kunstwerk laten plaatsen in de Van Limburg Stirumstraat, die de Staatsliedenbuurt met het Westerpark verbindt. Van 1990 tot 2010 was in dit park in het uit 1885 daterende kantoorgebouw van de Westergasfabriek het Stadsdeelkantoor Westerpark gevestigd.
Stadsdeel Westerpark stelde een budget beschikbaar ter grootte van 75.000 gulden. Er werd een comité opgericht dat een prijsvraag uitschreef onder beeldend kunstenaars. Het ontwerp van het kunstwerk moest de relatie tonen tussen de Staatsliedenbuurt en het Westerpark.
Een kleine dertig kunstenaars reageerden op de prijsvraag. Drie ingezonden reacties werden nader onderzocht. Peter Erftemeijer, één van de kunstenaars, had het voorstel ingediend om in de Van Limburg Stirumstraat drie beelden van levensgrote mansfiguren te plaatsen, wandelend richting het Westerpark.
Op 5 november 1996 besloot de Commissie van Advies van de stadsdeelraad om de opdracht te gunnen aan Peter Erftemeijer. Met dit besluit volgde de Commissie de mening van het merendeel van de buurtbewoners en het merendeel van de politieke partijen die deel uitmaakten van de stadsdeelraad. De Commissie negeerde de opvatting van een lid van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst dat de Van Limburg Stirumstraat ongeschikt was voor de plaatsing van kunstwerken. Op aandringen van enkele feministische raadsleden zegde Peter Erftemeijer toe dat één van de drie beelden het beeld van een vrouwenfiguur zou worden.
De Welstandscommissie van de centrale stad, die als laatste instantie moest worden geraadpleegd, adviseerde tot tweemaal toe om de beelden niet te plaatsen. De stadsdeelraad legde deze adviezen naast zich neer en hield vast aan de plaatsing van de beelden.
Op 12 december 2001 onthulde de deelraadwethouder van Stadsdeel Westerpark de drie beelden. De beelden waren gespreid van elkaar geplaatst. In de Van Limburg Stirumstraat waren aan weerszijden van de straat het beeld van een mansfiguur en het beeld van een vrouwenfiguur geplaatst, lopende naar het Westerpark. Rechts van de Westergasbrug, bij de oversteekplaats aan de T-kruising met de Van Limburg Stirumstraat, was het andere beeld van een mansfiguur geplaatst.

Ter gelegenheid van de manifestatie JUNIGEDICHT 2014, gehouden in het Westerpark op 5 juni 2014, schreef Frans Terken een gedicht, geïnspireerd op de mansfiguur aan de Haarlemmerweg bij de Westergasbrug. Het gedicht had als titel: In het voorbijgaan. In de middag van 15 juni 2014 droeg Frans Terken het gedicht voor bij de mansfiguur.

Bronnen
https://fransterken.blogspot.com/2014/05/junigedicht-in-westerpark_20.html
https://www.buitenbeeldinbeeld.nl/Amsterdam_W/Figuur.htm
https://www.dumoprestatie.nl/stadsdeelkantoor-westergasfabriek-in-amsterdam/

  PETER ERFTEMEIJER