Barmhartige Samaritaan

Beeldhouwer: Piet Esser
Materiaal: brons
Troosterlaan / Zwaardemakerlaan / Van Everdingenlaan, Utrecht
Onthuld in 1976


Barmhartige Samaritaan

__________

__________

.


In 1968 kreeg Piet Esser van de gemeente Utrecht opdracht een groot beeld te vervaardigen ter opluistering van de in aanbouw zijnde wijk Tuindorp-Oost. Als plek voor het beeld was de groenstrook tussen de Troosterlaan en de Van Everdingenlaan gedacht, eindigend bij de Zwaardemakerlaan.
In de toelichting op zijn ontwerp van “Barmhartige Samaritaan” heeft Esser geschreven dat hij met dit beeld gevoelens tot uitdrukking wil brengen die sterk in zijn tijd leefden: verslagenheid en rouw om al de ellende die de mensen overal op de wereld elkaar aandoen, en daarnaast het steeds aanwezige verlangen van de mens om hoe dan ook te helpen.

Bron:
Kunst in de Openbare Ruimte Utrecht

Zie ook:
Piet Esser: “De barmhartige Samaritaan” (Den Haag, museum Beelden aan Zee)

  PIET ESSER

Barmhartige Samaritaan: één van de hoofdpersonen in het in Lucas 10,25-37 opgetekende antwoord van Jezus op de vraag van een wetgeleerde wie diens naaste was, een vraag die verband hield met de uitspraak van Jezus dat men, om het eeuwig leven te verwerven, God moest beminnen met hart en ziel, alle kracht en alle verstand en zijn naaste moest beminnen als zichzelf. Jezus vertelde over iemand die tijdens zijn reis van Jeruzalem naar Jericho overvallen was en gewond was achtergelaten. In tegenstelling tot een voorbijkomende priester en een leviet ontfermde een Samaritaan zich over de gewonde reiziger. De Samaritaan toonde zich hiermee de naaste van de overvallen reiziger.