Sint Joris te paard

Beeldhouwer: Piet Esser
Materiaal: brons
Groenmarkt, bij de vroegere zij-ingang van de Sint Joriskerk, Amersfoort (sinds 1991)
Onthuld in 1958 op De Hof, Amersfoort, tegenover de hoofdingang van de Sint Joriskerk


Sint Joris te paard

__________

.


“Sint Joris te paard” is een geschenk aan de stad Amersfoort ter gelegenheid van haar 700-jarig bestaan in 1959. Oorspronkelijk stond het beeld op een lage sokkel op het oude marktplein van Amersfoort, de Hof, schuin tegenover de ingang van de Sint Joriskerk. Van 1989 tot 1991 werd de Hof opnieuw ingericht. Ondanks protesten werd “Sint Joris te paard” verplaatst naar de Groenmarkt. Het beeld kwam op een hoge pilaar te staan.

Bron:
Algemeen Dagblad, 2 september 2017

  PIET ESSER

Sint Joris (Lod [Palestina], 270 – Nicomedia [Klein-Azië], 303): de helper in nood. Volgens de overlevering heeft hij een draak gedood. De draak is symbool voor het heidendom. De overwinning op de draak is symbool voor de bekering tot het christendom.
Sint Joris is de beschermheilige van Amersfoort.

“STATUE SUNDAY”

Op 9 april 2023 (Eerste Paasdag) hebben actievoerders van de klimaatbewegingen Scientist Rebellion en Extinction Rebellion “Sint Joris te paard” geblinddoekt en om zijn nek een bord gehangen met de oproep OPEN JE OGEN | WEES EERLIJK | DIT IS EEN KLIMAAT NOODTOESTAND. Dit gebeurde in het kader van “Statue Sunday”, een actie van Scientist Rebellion in reactie op het gebrek aan urgentie bij politici en bestuurders na publicatie in maart 2023 van het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. De actie, begonnen op 26 maart 2023, houdt in dat leden van Scientist Rebellion wereldwijd iedere zondag standbeelden van politici, wetenschappers en andere prominenten van een blinddoek voorzien en er een bord aan hangen met een oproep. Op die manier willen zij kracht bijzetten aan hun eis dat bestuurders, politici en andere prominenten de waarheid vertellen over de klimaatcrisis en maatregelen nemen om biodiversiteitsverlies te stoppen en de uitstoot van broeikasgassen te verlagen tot netto nul in 2025. Zij hebben voor deze actievorm gekozen omdat standbeelden een belangrijke symboolfunctie hebben. Met de blinddoeken geven de actievoerders aan dat beelden in heel Nederland even blind zijn als onze leiders van nu.
9 april 2023 was de derde achtereenvolgende zondag dat in het kader van “Statue Sunday” in een aantal landen beelden werden geblinddoekt. In Nederland werd bij 47 beelden op deze manier actie gevoerd. 16 april 2023 was de laatste zondag waarop deze actie werd gevoerd.
Scientist Rebellion is een internationale beweging van wetenschappers die zich grote zorgen maken over het klimaat en de ecologische crisis. Scientist Rebellion is gelieerd aan Extinction Rebellion (XR), een internationale eco-socialistische beweging die door middel van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid campagne voert voor nul koolstofemissies, een einde aan de ecologische crisis en sociale en economische rechtvaardigheid. 

Bronnen:
https://activisthandbook.org/nl/extinction-rebellion
https://www.destadamersfoort.nl/
https://www.weertdegekste.nl, 2 april 2023