Sint Joris te paard

Beeldhouwer: Piet Esser
Materiaal: brons
Groenmarkt, bij de vroegere zij-ingang van de Sint Joriskerk, Amersfoort (sinds 1991)
Onthuld in 1958 op De Hof, Amersfoort, tegenover de hoofdingang van de Sint Joriskerk


Sint Joris te paard

__________


“Sint Joris te paard” is een geschenk aan de stad Amersfoort ter gelegenheid van haar 700-jarig bestaan in 1959. Oorspronkelijk stond het beeld op een lage sokkel op het oude marktplein van Amersfoort, de Hof, schuin tegenover de ingang van de Sint Joriskerk. Van 1989 tot 1991 werd de Hof opnieuw ingericht. Ondanks protesten werd “Sint Joris te paard” verplaatst naar de Groenmarkt. Het beeld kwam op een hoge pilaar te staan.

Bron:
Algemeen Dagblad, 2 september 2017

  PIET ESSER

Sint Joris (Lod [Palestina], 270 – Nicomedia [Klein-Azië], 303): de helper in nood. Volgens de overlevering heeft hij een draak gedood. De draak is symbool voor het heidendom. De overwinning op de draak is symbool voor de bekering tot het christendom.
Sint Joris is de beschermheilige van Amersfoort.