Drinkend paard

Beeldhouwer: Pieter d’Hont
Materiaal: brons
Brink, Baarn
Onthuld in 1983


__________

__________


In 1975 bestond de in Baarn gevestigde drukkerij/uitgeverij Bosch en Keuning 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan wilde Bosch en Keuning een beeld schenken, dat geplaatst zou moeten worden op de Brink, het dorpsplein in Baarn. Bij het ontwerpen ervan liet d’Hont zich leiden door het gegeven dat in vroeger tijden de boeren hun vee bij de openbare drinkplaats op het dorpsplein lieten drinken. Hij ontwierp een beeldengroep, bestaande uit een paard in drinkende houding en een zeskantige fontein, waaruit het paard zou drinken. De financiële middelen lieten alleen het vervaardigen van het paardenbeeld toe.
“Drinkend paard” in Baarn verschilt in houding van het gelijknamige beeld in de Violenschool in Hilversum. De hals is minder gebogen en de staart is beduidend korter.

Op 17 januari 2010 werd “Drinkend paard” warm aangekleed evenals beelden en beeldengroepen in 65 andere gemeenten waaronder Assen, Driebergen-Rijsenburg, ElstNijmegen en Utrecht. Onder het motto “laat huurders niet in de kou staan” voerde GroenLinks actie voor betere woningisolatie.

  PIETER D’HONT