Drinkend paard

Beeldhouwer: Pieter d’Hont
Materiaal: brons
Brink, Baarn
Onthuld in 1983


__________

__________

.


In 1975 bestond de in Baarn gevestigde drukkerij/uitgeverij Bosch en Keuning 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan wilde Bosch en Keuning een beeld schenken, dat geplaatst zou moeten worden op de Brink, het dorpsplein in Baarn. Bij het ontwerpen ervan liet d’Hont zich leiden door het gegeven dat in vroeger tijden de boeren hun vee bij de openbare drinkplaats op het dorpsplein lieten drinken. Hij ontwierp een beeldengroep, bestaande uit een paard in drinkende houding en een zeskantige fontein, waaruit het paard zou drinken. De financiële middelen lieten alleen het vervaardigen van het paardenbeeld toe.
“Drinkend paard” in Baarn verschilt in houding van het gelijknamige beeld in de Violenschool in Hilversum. De hals is minder gebogen en de staart is beduidend korter.

  PIETER D’HONT

DE ACTIE “WARM AANGEKLEED”

“Drinkend paard” is een van de 50 beelden en beeldengroepen in Nederland waarbij GroenLinks op 16 januari 2010 de actie “Warm aangekleed” heeft gevoerd. Het doel van de actie was het vragen van aandacht voor het isoleren van huurwoningen. De partij is van mening dat huurders niet in de kou mogen staan.
De actievoerders kleedden de beelden en beeldengroepen aan met een muts en een warme sjaal in de kleuren van GroenLinks en plaatsten er actieborden bij.
Op 10 februari 2010 voerde GroenLinks deze actie in de gemeente Lingewaard, op 1 maart 2014 in Den Helder en op 6 maart 2015 in Friesland.
Op 7 februari 2014 (7 februari: “Warme truiendag”) voerden leden van de afdeling Zoetermeer van GroenLinks actie bij een aantal beelden in het Stadshart, die zij van een muts en een warme sjaal voorzagen in de kleuren van GroenLinks. Met deze actie vroegen zij aandacht voor het belang van het zo min mogelijk uitstoten van broeikasgassen door bijvoorbeeld het verlagen van de temperatuur van de centrale verwarming.