Gedenksteen Edelsmidse Brom

Beeldhouwer: Pieter d’Hont
Materiaal: moezelkalksteen
Drift 15, Utrecht
Aangeboden op 30 januari 1962; geplaatst op 1 februari 1962


.


“Gedenksteen Edelsmidse Brom” is door de dichter Jan Engelman namens vrienden van Edelsmidse Brom aangeboden op 30 januari 1962, de dag dat Edelsmidse Brom officieel haar deuren sloot. Op 1 februari 1962 is de gedenksteen geplaatst in de gevel van Drift 15, het bedrijfspand van Edelsmidse Brom van 1898 tot 1961.
Op de gedenksteen zijn de namen vermeld van Gerard Bartel Brom (Amersfoort, 24 augustus 1831 – Utrecht, 29 maart 1882), zijn zoon Jan Hendrik (Utrecht, 21 juli 1860 – 1 februari 1915) en diens zoons Jan Eloy (Utrecht, 23 augustus 1891 – 14 februari 1954) en Leo (Leo Hendrik Maria Brom, Utrecht, 30 mei 1896 – Arnhem, 6 januari 1965).
Het jaartal 1856 op de gedenksteen heeft betrekking op het jaar waarin Gerard Bartel Brom, kopersmid, in dienst van zilverfabriek Van Kempen in Utrecht, een atelier begon aan de Springweg in Utrecht. Hij richtte zich op het vervaardigen van kerkelijk vaarwerk (cibories, kelken, monstransen enz.) in neogotische stijl. Na zijn overlijden in 1882 zette zijn zoon Jan Hendrik het bedrijf voort. Jan Hendrik ontwikkelde een eigen stijl in de edelsmeedkunst. Het bedrijf breidde zich sterk uit, verwierf bekendheid in Nederland en over de grenzen en verhuisde in 1898 naar Drift 15, Utrecht. Het bijbehorende koetshuis aan de Keizerstraat ging fungeren als smederij.
Na het overlijden in 1915 van Jan Hendrik ging het eigendom van Edelsmidse Brom over op zijn zonen Jan Eloy en Leo.
Na het overlijden in 1954 van Jan Eloy ontstonden er problemen in verband met de opvolging. In september 1961 werd Edelsmidse Brom gesloten, mede omdat de belangstelling voor kerkelijk vaatwerk sterk afgenomen was.
Het jaartal 1962 op de gedenksteen heeft betrekking op het jaar waarin Edelsmidse Brom officieel werd gesloten.

De tekst op “Gedenksteen Edelsmidse Brom” is een gedicht van Jan Engelman (Utrecht, 7 juni 1900 – Amsterdam, 20 maart 1972). Het gedicht luidt als volgt:

GETOGEN NAAR DEN DOM
IS GERARD BARTEL BROM
JAN HENDRIK BIJ SINT JAN
VOLTOOIT ZIJN VADERS PLAN
HET AMBACHT IS HERLEEFD
WAT JAN ELOY DAN GEEFT
EN LEO SIERT HET LAND
GESLOTEN WORDT DIT PAND

In het midden van de gedenksteen heeft Pieter d’Hont gereedschappen van edelsmeden afgebeeld.

Bron:
Meesters voor God en Kerk – De familie Brom, hun edelsmidse en knechten te Utrecht [1856-1962] (Rob Hufen Hzn, Nijmegen, 2014)

  PIETER D’HONT