Gevelreliëfs SHV-gebouw

Beeldhouwer: Pieter d’Hont
Materiaal: muschelkalksteen
Gevel zijvleugel SHV-gebouw, Mariaplaats 21, Utrecht
Onthuld in 1960


__________

“Energiewinning”

“Rijnvaart”

“Mijnbouw”


De reliëfs “Energiewinning”, “Rijnvaart” en “Mijnbouw” zijn in 1957/59 vervaardigd in opdracht van de SHV (Steenkolen Handels Vereniging) en zijn in 1960 bevestigd aan de gevel van het nieuw gebouwde kantoor van de SHV, die sinds 1913 in Utrecht gevestigd was aan de Mariaplaats.
De blokken met de letters S, H en V zijn eveneens door d’Hont vervaardigd.
Het reliëf “Energiewinning” beeldt de in 1960 moderne vormen van energie uit: kernenergie (het Atomium, Brussel) en olie. De afgebeelde figuur is Prometheus, het Grieks-mythologische personage dat het vuur dat hij van de oppergod Zeus had gestolen, naar de mensen bracht.
Het reliëf “Rijnvaart” beeldt een riviergod uit als personificatie van de Rijn. De bootjes naast de rivier verbeelden de tankers en ertsschepen.
Het reliëf “Mijnbouw” beeldt een mijnwerker uit die steenkool delft.

  PIETER D’HONT

De SHV is ontstaan op 1 april 1896 door het samengaan van een aantal groothandels in steenkool. Tegenwoordig is de SHV een multinational met activiteiten op het gebied van beleggen, diervoeding, energie, groothandels en zwaar transport.