Grafmonument B.J. Kerkhof

Beeldhouwer: Pieter d’Hont
Materiaal: Franse kalksteen
Begraafplaats Den en Rust, Frans Halslaan 27, Bilthoven
Geplaatst in 1955


__________

steen linkerzijde

steen rechterzijde


Links en recht van de staande figuur op de muur van het grafmonument (met het onderschrift: ZIJN LEVEN WAS DIENEN) zijn twee stenen geplaatst. Op de steen aan de linkerzijde heeft Pieter d’Hont een bulldozer en een wegwerker uitgebeeld, verwijzend naar Bernard Johan Kerkhof als wegenbouwkundige; op de steen aan de rechterzijde heeft hij een schilder uitgebeeld tijdens het schilderen van een model, verwijzend naar Bernard Johan Kerkhof als beeldend kunstenaar.
Van 16 februari 1911 tot aan zijn overlijden op 25 augustus 1955 was Bernard Johan Kerkhof gehuwd met IJbeltje Hoogslag (Leeuwarden, 18 juni 1878 – Utrecht, 18 juli 1965, op het grafmonument aangeduid met de naam Ybeltje Hoogslag). Haar stoffelijk overschot is bijgezet in het uit 1955 daterende graf van haar echtgenoot.

  PIETER D’HONT

Bernard Johan (Johan) Kerkhof (Wisch, 7 mei 1979, De Bilt, 25 augustus 1955) was wegenbouwkundige, plateelschilder, schilder en tekenaar. In zijn hoedanigheid van wegenbouwkundige was hij directeur van Koninklijke Wegenbouw Stevin. In zijn hoedanigheid van beeldend kunstenaar was hij van 1937 tot 1951 voorzitter van het Genootschap Kunstliefde in Utrecht.