Trijn van Leemput

Beeldhouwer: Pieter d’Hont
Materiaal: brons
Zandbrug (Nieuwekade / Oudegracht), Utrecht (sinds 1995)
Onthuld in 1955 op de Bakkerbrug, Oudegracht, Utrecht


__________

__________

__________

.


“Trijn van Leemput” is de uitbeelding van Trijn van Leemput met in haar rechterhand een houweel en in haar linkerhand een baksteen. Het gebouw voor haar linkerbeen beeldt kasteel Vredenburg uit.
Oorspronkelijk stond “Trijn van Leemput” op de Bakkerbrug (Oudegracht) in Utrecht op een betonnen sokkel, met daarop haar kennisgeving dat ze kasteel Vredenburg zou vernielen:

Wel seijde gij, weet gij mans daer geen mouwen aan te setten. Laetter mijn mede begaen, ick sal ‘t welhaest aan een kant helpen.

In 1995 is “Trijn van Leemput” verplaatst naar de Zandbrug, in de nabijheid van haar woonhuis/bierbrouwerij Die Vergulde Craen (Oudegracht 17). Op de Zandbrug staat “Trijn van Leemput” op een hoge paal. Zij kijkt in de richting van waar vroeger kasteel Vredenburg heeft gestaan. Op de paal is de volgende tekst aangebracht:

DIT IS ‘T BEELD VAN LEEMPUT’S VROUW DIE MOEDIG HEEFT GEDAAN DAT BURGER NOCH SOLDAAT IN UTRECHT DORST BESTAAN 1577

De tekst op de sokkel op de Bakkerbrug is niet meegegaan naar de Zandbrug.


bloemenhulde aan het begin van het carnaval 2019

CARNAVAL IN UTRECHT
Trijn van Leemput is de beschermvrouwe van de CFU (Carnavals Federatie Utrecht) Leemput. In carnavalstijd draagt de stad Utrecht de naam Leemput. Ieder jaar, aan het begin van het carnaval, hangt de CFU Leemput in de persoon van de stadsprins(es) van Utrecht Leemput een bloemenkrans om haar nek, zo ook in 2019. De bloemen zijn rood en wit, de kleuren van het wapen van de stad Utrecht.

2017 : TWEEDE BEELD IN UTRECHT VAN TRIJN VAN LEEMPUT
Op 6 december 2017 is aan de Katherijn van Leemputdreef in de Utrechtse wijk Overvecht een tweede beeld van Trijn van Leemput onthuld: De strijdbare Katherijn, ontworpen door Amiran Djanashvili. Het initiatief voor dit beeld kwam van een aantal bewoners van de woonhoek Katherijn van Leemputdreef, aangevoerd door Jan Kuijt. Met de plaatsing ervan zou meer bekendheid worden gegeven aan Trijn van Leemput, als aanvulling op de straatnaambordjes in de woonhoek waarop niet was uitgelegd wie zij was en wat haar betekenis was voor Utrecht. Het beeld zou bovendien een verfraaiing zijn van de woonhoek, die autovrij was gemaakt, met nieuwe fietspaden en groenvoorzieningen.
Oorspronkelijk wilde men een kopie plaatsen van het door Pieter d’Hont ontworpen beeld van Trijn van Leemput. Dit stuitte op bezwaren bij D’Honts zoon Sebastiaan,  zodat werd besloten een nieuw beeld te laten ontwerpen.

  PIETER D’HONT

Catharina (Trijn) van Leemput – van Voorn (ca. 1530-1607) geniet bekendheid door het verhaal dat zij op 2 mei 1577, na het beleg van kasteel Vredenburg in Utrecht, met een groep vrouwen naar het kasteel optrok en het signaal gaf het kasteel te slopen omdat de Staten van Utrecht niet tot sloop wilden overgaan. Tot sloop kwam het niet maar de schade die de vrouwen hadden aangericht, bracht de Staten van Utrecht er in latere jaren toe het kasteel te slopen.
In 1607 is Trijn van Leemput onder luid klokgelui begraven in de Utrechtse Domkerk.