De koerierster

Beeldhouwer: Tineke Bot
Materiaal: brons
Ook bekend onder de naam “Vrouw op voedseltocht”
Noorderplantage, Leeuwarden
Onthuld op 4 mei 1981 onder de naam “Fietsend meisje in laatste oorlogswinter”


.

__________

__________


“De koerierster”, onthuld onder de naam “Fietsend meisje in laatste oorlogswinter” is volgens de editie van 4 mei 1981 van de Leeuwarder Courant een geschenk aan de gemeente Leeuwarden van een onderduiker die anoniem wilde blijven. Met dit beeld heeft Tineke Bot een vrouw uitgebeeld die op de fiets voedsel voor onderduikers inzamelt.
De onthulling op 4 mei 1981 (Nationale Dodenherdenking) in de Prinsentuin in Leeuwarden werd verricht door de gezusters Alie van der Steeg-Haanstra (59), Gré Stelpstra-Haanstra (57) en Gelfke de Vries-Haanstra (53). In de oorlogsjaren hebben zij in Friesland op de fiets voedsel opgehaald ten behoeve van onderduikers in Leeuwarden. Naar hun mening is met dit beeld niet alleen eer gedaan aan meisjes en vrouwen die de onderduikers van voedsel hebben voorzien maar ook aan hun moeder, die onderdak heeft geboden aan onderduikers.

In de nacht van 8 op 9 augustus 1982 werd  het beeld door een aantal jongeren van de sokkel gelicht. Naar aanleiding van een anonieme tip lukte het duikers van de Leeuwardense brandweer het beeld, dat in de nabijgelegen gracht was gegooid, te bergen. Na restauratie werd het weer op de sokkel geplaatst.
De namen “De koerierster” en “Vrouw op voedseltocht” dateren uit dat jaar. In diverse edities van de Leeuwarder Courant werd het beeld “De koerierster” genoemd, met de kanttekening dat het beeld een monument was voor vrouwen die op de fiets voedsel verzamelden voor hun gezin en voor onderduikers. In de landelijke pers kreeg het beeld in die tijd de naam “Vrouw op voedseltocht”.
In de biografie Tineke Bot (Blaricum, 1983) is een foto van “Fietsend meisje in laatste oorlogswinter” voorzien van de naam “Koerierster”.

  TINEKE BOT