Mariken van Nieumeghen

Beeldhouwer: Vera van Hasselt
Materiaal: brons
Grote Markt, Nijmegen nabij de Sint Stevenskerk (sinds 2001)
Onthuld in 195
7 aan de noordzijde van de Grote Markt in Nijmegen


Mariken van Nieumeghen

__________


De ontstaansgeschiedenis van “Mariken van Nieumeghen” gaat terug tot 1953, toen Vera van Hasselt, na het bijwonen van een voorstelling van het gelijknamige mirakelspel, besloot tot het vervaardigen van het beeld.
“Mariken van Nieumeghen” is uitgebeeld na terugkeer van boodschappen doen op de Markt in Nijmegen. Aan haar linkerhand draagt ze een boodschappenmandje. Haar lichaamshouding laat eenzaamheid en twijfel zien, waarin zij zich afvraagt of zij onder de hoede van God zal blijven of zich tot de duivel zal wenden. In samenhang hiermee zijn bovenaan de trap de twee regels uit het mirakelspel aangebracht waarin zij haar twijfel uitspreekt:

Comt nv tot mi ende helpt mi beclaghen
God of die duuel, tes mi alleleens.

“Mariken van Nieumeghen” is een geschenk van Vroom & Dreesmann NV aan de stad Nijmegen als dank voor de naoorlogse wederopbouw van Nijmegen en het herstel van Vroom & Dreesmann NV. Oorspronkelijk stond “Mariken van Nieumeghen” voor een terras aan de noordzijde van de Grote Markt. Sinds het voorjaar van 2001 staat het beeld bij de Sint Stevenskerk.
Verderop, naast de Sint Stevenskerk, staat het door Piet Killaars vervaardigde beeld Moenen.

Op 17 januari 2010 werd “Mariken van Nieumeghen” warm aangekleed evenals beelden en beeldengroepen in 65 andere gemeenten waaronder Assen, Baarn, Driebergen-Rijsenburg, Elst en Utrecht. Onder het motto “laat huurders niet in de kou staan” voerde GroenLinks actie voor betere woningisolatie.

  VERA VAN HASSSELT

Mariken van Nieumeghen: de hoofdpersoon in een 16e eeuws mirakelspel. Verleid door de duivel in de persoon van Moenen, kwam zij, na zeven jaar met hem  te hebben samengewoond, tot inkeer.