Wachtende reizigers

Beeldhouwer: W.G. van de Hulst jr
Materiaal: brons

Stationsplein, Waddinxveen (twee beelden, sinds 8 september 2019)
Onthuld op 16 oktober 1984 op het Stationsplein in Waddinxveen (drie beelden)


Wachtende reizigers

__________

__________

__________

__________


De geschiedenis van “Wachtende reizigers” gaat terug tot 16 oktober 1984. Op die datum werd de beeldengroep onthuld op het Stationsplein in Waddinxveen. De beeldengroep was een geschenk van een groot aantal bedrijven ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan van de spoorverbinding tussen Gouda en Alphen aan den Rijn. Het station van Waddinxveen is één van de haltes van deze spoorverbinding.
“Wachtende reizigers” bestond uit drie beelden. De beelden waren geplaatst op een betonnen element op het Stationsplein, haaks op het stationsgebouw. Rechts van het betonnen element was nog een betonnen element geplaatst met over de volle lengte drie houten planken. Dit element fungeerde als zitgelegenheid.
In een artikel over W.G. van de Hulst jr. op de website van Galerie Peter Leen (Breukelen) heeft Pieter Adriaan over “Wachtende reizigers” geschreven dat deze beeldengroep, door hem aangeduid met de naam “De reizigers”. In het “Metro-project” (1988), het hoofdwerk van Van der Hulst jr, bestaande uit een groep van acht schilderijen, nemen de reizigers een centrale positie in. Volgens Adriaans heeft Van der Hulst jr. drie stadsmensen uitgebeeld, die elkaar niet kennen en elkaar nooit meer zullen ontmoeten. Adriaans beschrijft ze als een zakenman met sjaal, een handelsreiziger en een vrouw met een dophoedje, turend over haar bontkraag.
In 2015 werd het beeld dat volgens Adriaans een handelsreiziger uitbeeldt, gestolen. Eén van de twee andere beelden werd op de plek waar de diefstal had plaatsgevonden, aangetroffen met een breekijzer eromheen, het andere beeld lag in de bosjes. De twee beelden werden in opslag genomen. Door gebrek aan financiële middelen kon er geen nieuwe gieting van het gestolen beeld worden gemaakt.
In 2018/19 werd het Stationsplein in Waddinxveen opnieuw ingericht. De twee overgebleven beelden, inmiddels gerestaureerd, werden op het Stationsplein teruggeplaatst, op een nieuwe sokkel. Op 8 april 2019, bij de ingebruikname van het Stationsplein, werden de beelden onthuld door Kirsten Schippers en Hannie van der Wal, wethouders in Waddinxveen. Piet Hardendood, in die tijd dorpsdichter van Waddinxveen, droeg een gedicht voor waarin hij de lotgevallen van de beeldengroep had beschreven. De plaquette met de tekst van zijn gedicht is door de wethouders bovenop de sokkel geplaatst.
Rechts van de sokkel is een nieuw zitelement geplaatst, vervaardigd uit betonblokken.
De inwoners van Waddinxveen waren erg blij met de herplaatsing van de beelden.

Bronnen:
Algemeen Dagblad, 4 april 2019

Hart van Waddinxveen, 8 april 2019
vanderkrogt.net
www.galeriepeterleen.nl

  W.G. VAN DE HULST JR

Spoorverbinding tussen Gouda en Alphen aan den Rijn: spoorverbinding (enkelspoor) met een lengte van 17 kilometer. De spoorverbinding is op 7 oktober 1934 in gebruik genomen. De aanleg ervan was begonnen in 1926.

Bron:
wikipedia