Wachtende reizigers

Beeldhouwer: W.G. van de Hulst jr
Materiaal: brons

Stationsplein, Waddinxveen (twee beelden, sinds 8 april 2019)
Onthuld op 16 oktober 1984 op het Stationsplein in Waddinxveen (drie beelden, één ervan gestolen in 2015)


Wachtende reizigers

__________

beeld van een zakenman met sjaal

beeld van een vrouw, turend over de bontkraag van haar jas

plaquette met de namen van de schenkers in 1984 van “Wachtende reizigers”

het gedicht van Piet Hardendood over het gestolen beeld van de handelsreiziger


De geschiedenis van “Wachtende reizigers” gaat terug tot 16 oktober 1984. Op die datum werd de beeldengroep onthuld op het Stationsplein in Waddinxveen. De beeldengroep was een geschenk van een groot aantal bedrijven ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan van de spoorverbinding tussen Gouda en Alphen aan den Rijn. Het station van Waddinxveen is één van de haltes aan deze spoorverbinding.
“Wachtende reizigers” bestond uit drie beelden. De beelden waren geplaatst op een betonnen element op het Stationsplein, haaks op het stationsgebouw. Rechts van het betonnen element was nog een betonnen element geplaatst met over de volle lengte drie houten planken. Dit element fungeerde als zitgelegenheid.
In een artikel over W.G. van de Hulst jr. op de website van Galerie Peter Leen (Breukelen) heeft Pieter Adriaan over “Wachtende reizigers” geschreven dat deze beeldengroep, door hem aangeduid met de naam “De reizigers”, een centrale positie inneemt in het “Metro-project” (1988), het hoofdwerk van Van der Hulst jr, bestaande uit een groep van acht schilderijen. Volgens Adriaans heeft Van der Hulst jr. met “Wachtende reizigers” drie stadsmensen uitgebeeld die elkaar niet kennen en elkaar nooit meer zullen ontmoeten. Adriaans beschrijft hen als een zakenman met sjaal, een handelsreiziger en een vrouw met een dophoedje, turend over haar bontkraag.
In 2015 werd bekend dat de gemeente Waddinxveen het Stationsplein opnieuw wilde laten inrichten. “Wachtende reizigers”, in de ogen van de gemeente er min of meer verloren bij staand, zou een prominente plek krijgen. Zover kwam het niet. In 2015 (sommige geraadpleegde bronnen vermelden abusievelijk het jaar 2017) werd het beeld van de handelsreiziger gestolen. Een meisje zag twee mannen bij de overgebleven beelden. Eén ervan was van de sokkel gehaald; om het andere beeld hing een breekijzer. Naar aanleiding hiervan werden een inwoner uit Gouda en een inwoner uit Waddinxveen gearresteerd op verdenking van poging tot diefstal. Zij ontkenden. De Officier van Justitie had hier ernstige twijfels bij. Wegens gebrek aan bewijs kwam het tot vrijspraak maar de inwoner uit Waddinxveen kreeg een taakstraf van 60 uur wegens het stelen van lood en het begaan hebben van een winkeldiefstal.
De twee overgebleven beelden werden in opslag genomen. Door gebrek aan financiële middelen kon er geen nieuwe gieting van het gestolen beeld worden gemaakt.
In 2018/19 werd het Stationsplein in Waddinxveen opnieuw ingericht. De twee overgebleven beelden, inmiddels gerestaureerd, werden op het Stationsplein teruggeplaatst, op een nieuwe sokkel. Op 8 april 2019, bij de ingebruikname van het Stationsplein, werden de beelden onthuld door Kirsten Schippers en Hannie van der Wal, wethouders in Waddinxveen. Piet Hardendood, in die tijd dorpsdichter van Waddinxveen, droeg een gedicht voor, gericht aan het gestolen beeld van de handelsreiziger. De plaquette met de tekst van zijn gedicht is door de wethouders bovenop de sokkel geplaatst en fungeert min of meer als vervanging van het gestolen beeld.
Rechts van de sokkel is een nieuw zitelement geplaatst, vervaardigd uit betonblokken.
De inwoners van Waddinxveen waren erg blij met de herplaatsing van de beelden.

Bronnen:
Algemeen Dagblad, 30 januari 2017
en 4 april 2019
Hart van Waddinxveen, 8 april 2019
vanderkrogt.net
https://issuu.com/goudappelgroep/docs/inspiratieboek_de_aantrekkelijke en bereikbare stad
www.galeriepeterleen.nl

  W.G. VAN DE HULST JR

Spoorverbinding tussen Gouda en Alphen aan den Rijn: spoorverbinding (enkelspoor) met een lengte van 17 kilometer. De spoorverbinding is op 7 oktober 1934 in gebruik genomen. De aanleg ervan was begonnen in 1926.

Bron:
wikipedia