Bijna vrij!

Beeldhouwer: Willy Albers Pistorius-Fokkelman
Materiaal: brons

Jan van Arkelweg, Achterveld, aan de rand van de tuin van de Sint-Jozefkerk
Onthuld in 1970


Bijna vrij!

__________

__________

.


“Bijna vrij!” is een oorlogsmonument. In de sokkel is gegraveerd: BIJNA VRIJ! 28 – 30 APRIL 1945. Deze inscriptie heeft betrekking op het “Akkoord van Achterveld”, dat op 30 april 1945 tussen de Geallieerden en de Duitse bezetter werd gesloten.
De besprekingen in Achterveld tussen de Geallieerden en de Duitse bezetter waren de eerste conferenties die zij met elkaar op Nederlands grondgebied voerden. Achterveld lag in die tijd tussen de geallieerde en de Duitse linies. De conferenties vonden plaats op 28 en 30 april 1945 in de Sint Jozefschool aan de Jan van Arkelweg in Achterveld, dat in die tijd tussen de geallieerde en de Duitse linies lag. In de conferentie van 28 april werden de strijdende partijen het eens over het lenigen van de hongersnood in West-Nederland door voedseldroppings en aanvoer over de weg. In de conferentie van 30 april werd hiertoe een akkoord gesloten, dat bekend werd onder de naam Akkoord van Achterveld. Reichskommissar Arthur Seyss-Inquart, die de Duitse delegatie leidde, weigerde ondanks aandringen van de geallieerden over te gaan tot capitulatie.
De bevrijding was aanstaande, maar nog geen feit. Met dat gegeven als leidraad heeft Willy Albers Pistorius-Fokkelman het beeld van een meisje ontworpen met op haar hand een duif (het symbool van de vrede) die op het punt staat uit te vliegen.
“Bijna vrij!” is onthuld in 1970 door mr. Hendrik Karel Jan (Henk) Beernink (Maarssen, 2 februari 1910 – Rijswijk ZH, 22 augustus 1979.
In 1988 heeft de Sint-Jozefschool, inmiddels verhuisd naar de Walter van Amersfoortstraat in Achterveld, “Bijna vrij!” geadopteerd. Sindsdien wordt in groep 7 ieder jaar, rond Bevrijdingsdag, aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog, het monument “Bijna Vrij!” en de lessen die eruit kunnen worden getrokken.

Bronnen:
4en5mei.nl

canonvannederland.nl
www.jozefachterveld.nl

  WILLY ALBERS PISTORIUS-FOKKELMAN