Reigers

Beeldhouwer: Willy Albers Pistorius-Fokkelman
Materiaal: brons

Gieting: Willem van Tussenbroek, Velddriel
Bassin rotonde Prins Bernhardstraat / Prinses Julianastraat / Aime Bonnastraat / Burgemeester Jonkheer Hoeufttlaan, Vianen
Onthuld in 1971


__________

__________

__________

__________

__________

.


De beeldengroep “Reigers” dateert uit 1971. In de zomermaanden is hij geplaatst op een sokkel in het bassin van de rotonde van de Prins Bernhardstraat, de Prinses Julianastraat, de Aime Bonnastraat en de Burgemeester Jonkheer Hoeufttlaan. De beeldengroep staat aan de kant van de Burgemeester Jonkheer Hoeufftlaan. In het midden van het bassin is een fontein geïnstalleerd. In de wintermaanden is de beeldengroep in opslag.(1)
De keuze om het bassin in de rotonde op te sieren met reigerbeelden is ingegeven door het feit dat inwoners van Vianen reigers worden genoemd. Volgens sommigen is deze bijnaam ontstaan omdat in vroeger tijden in het Viaanse Bos veel reigerkolonies waren. Volgens anderen is met deze bijnaam bedoeld dat inwoners van Vianen op anderen neerkijken, vooral op bewoners van het platteland. Dit zou zijn oorsprong vinden in het verhaal dat vroegere bestuurders van Vianen, van mening zijnde dat men hen onderdanig moest zijn, zichzelf “Reigers” noemden, naar de reigers in twee hoge bomen die voor de Hofpoort stonden, de toegang tot Vianen. Iedereen die de stad via de Hofpoort binnenging of verliet, moest onder de reigers door en het hoofd voor hen buigen. Ze liepen daarbij het risico er bescheten van af te komen.(2)

Noten
(1) vanderkrogt.net

(2) Lokale schimpnamen (Walter van Zijderveld, Lek en Huibert Kroniek, nr. 1, 2000)

  WILLY ALBERS PISTORIUS-FOKKELMAN