5 Balinese eenden

Naamvariant: “De eendjes”
Beeldhouwer: Barbara de Clercq
Materiaal: brons

Gieting: bronsgieterij Steylaert
Links van Voordijk 4, Abcoude, in de molenkolk (sinds 14 juli 2015)
Onthuld op 24 november 1993 in het verbrede deel van de sloot achter het Van Voorthuijsenhof in Abcoude


__________

__________

de beeldengroep “5 Balinese eenden” in Nieuwer ter Aa, met alle eenden


Op 31 december 1993 fuseerde woningbouwvereniging De Angstelstroom, gevestigd in Abcoude, met Stichting Woningbeheer Veengemeenten. Het laatste bouwproject van De Angstelstroom was de bouw van tien kleine eengezinswoningen aan het Van Voorthuijsenhof in Abcoude. In het kader van de 1% regeling, een regeling waarbij 1% van de bouwkosten mocht worden aangewend voor de aankoop van beeldende kunst, werd de beeldengroep “5 Balinese eenden” aangekocht en op 24 november 1993 in het verbrede deel van de sloot achter de huizen aan de Van Voorthuijsenhof geplaatst. Op die dag werd aan de Van Voorthuijsenhof nabij nr. 8 ook een beeld geplaatst: “Zittende beer” (C.J.H. (Karin) Beek, Amsterdam, 28 april 1948). Dit beeld was een geschenk van woningbouwvereniging De Angstelstroom aan de gemeente Abcoude.(1)
In de loop der jaren raakte “5 Balinese eenden” meer en meer overwoekerd door riet waardoor de beeldengroep op zeker moment niet meer te zien was. In het najaar van 2013 troffen leden van Stichting Kunstuitleen De Ronde Venen (KuRVe) de beeldengroep overwoekerd en wel aan op de plek waar de groep in november 1993 was onthuld. De tweede eend ontbrak, op de grondplaat waren de restanten van de pootjes nog te zien. De staat van de beeldengroep en de beschadiging werd voorgelegd aan Barbara de Clerq. Zij stelde voor het ontbrekende beeld niet te vervangen en de grondplaat te ontdoen van de resterende pootjes. De hiertoe noodzakelijke reparatie werd uitgevoerd door Barbara de Clercq zelf.(2) Op 14 juli 2015 is de gerepareerde beeldengroep in de molenkolk in Abcoude geplaatst, een vijver links van Voordijk 4.(3)

Noten
(1) Angstelkroniek nr 40 (Historische Kring Abcouce, november 2013) “Zittende beer” is in deze uitgave aangeduid met de naam “Beer”.
(2) Mededeling G. Jannette Walen, voorzitter Stichting KuRVe.
(3) https://0297.nl/nieuws/30462/kunstwerk-de-eendjes-naar-molenkolk-abcoude

Zie ook:
Barbara de Clercq: “5 Balinese eenden” (Nieuwer ter Aa)

  BARBARA DE CLERCQ