“Zwaan”

Beeldhouwer: onbekend
Materiaal: hout
Overeind 38a, Schalkwijk (UT)
Vervaardigd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum op 1 oktober 2010 van Machinaal Timmerbedrijf De Heul, Overeind 38, Schalkwijk (UT)


__________

__________


In de sokkel van dit zwanenbeeld is gegraveerd: De Heul | 1-10-1985 25 JAAR | 1-10-2010. Deze tekst geeft aan dat het zwanenbeeld is vervaardigd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum (1 oktober 2010) van Machinaal Timmerbedrijf De Heul, Overeind 38 in Schalkwijk. Waarschijnlijk is zwanenbeeld is op de dag van het jubileum geplaatst op het grasveld voor de werkplaats met de blik op de straat gericht.
Boven de tekst zijn de letters M, C en T gegraveerd en mogelijk ook de letters P en D. Dit kunnen de initalen zijn van degene of degenen die het zwanenbeeld hebben vervaardigd.
De werkplaats heeft plaats gemaakt voor De Vleugel van Overeind, een appartementencomplex voor zorgbehoevenden en hun mantelzorgers. Het zwanenbeeld is blijven staan. Of het timmerbedrijf is verhuisd vanwege fusie of overname is niet duidelijk. Evenmin is duidelijk of het bedrijf is opgeheven. De website van het timmerbedrijf is nog online maar het email-adres en het telefoonnummer werken niet meer. Het zwanenbeeld is blijven staan, met sokkel en al, maar is een slag naar rechts gedraaid.
Ik heb aan dit beeld de naam “Zwaan” gegeven. De werkelijke naam kan anders zijn.

Weet u wie de beeldhouwer is, wat de naam is van dit beeld of in welk jaar het is vervaardigd?
U kunt uw informatie via e-mail insturen.
Bij voorbaat hartelijk dank.

→  KUNSTENAARS