Vrede van Utrecht 1713-2013

Beeldhouwer: Britt Nelemans
Materiaal: hardsteen

Stadhuis, Stadhuisbrug 1, Utrecht, rechter borstwering
Onthuld op 8 november 2013


__________

.


De gevelsteen “Vrede van Utrecht 1713-2013” is ontworpen ter gelegenheid van de viering in 2013 van 300 jaar Vrede van Utrecht. Links staat de Engelse benaming TREATY OF UTRECHT met daaronder de namen van de staten en machten die deel uitmaakten van de “Grote Alliantie”: de Republiek der Nederlanden, Groot-Brittannië, het Duitse Keizerrijk, Portugal en Savoye. Rechts staat de benaming TRAITÉS D’UTRECHT met daaronder de namen van de staten en machten die deel uitmaakten van de Alliantie van Lodewijk XIV: Frankrijk, Spanje, Beieren en het bisdom Keulen. In het midden is het wapen van de stad Utrecht aangebracht met daarop afbeeldingen van twee sabels waarvan de kromme klingen gezamenlijk een hart vormen. De sabels verwijzen naar de Grote Alliantie en de Alliantie van Lodewijk XIV; door onderhandelingen is de strijd tussen hen omgebogen in de Vrede van Utrecht.
De gevelsteen “Vrede van Utrecht 1713-2013” is in de rechter borstwering van het in 1830 gebouwde stadhuis van Utrecht geplaatst, boven de bestrating van de Stadhuisbrug. Dit stadhuis was in de plaats gekomen van het uit 1545 daterende stadhuis, waar in 1713 de Vrede van Utrecht gesloten was.
De gevelsteen “Vrede van Utrecht 1713-2013” is onthuld op 8 november 2013.

  BRITT NELEMANS

Vrede van Utrecht: verzamelnaam voor verdragen waarmee een einde kwam aan de Spaanse Successieoorlog tussen enerzijds Frankrijk en Spanje en anderzijds verschillende Europese mogendheden waaronder Engeland en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, en de Queen Anns War, waarin Frankrijk en Engeland de heerschappij op het Amerikaanse continent betwistten. Door deze verdragen kwam een einde aan godsdiensttwisten die sinds 1568 in en buiten Europa woedden en hun oorsprong hadden in Europa. Het Asiento de Negros (vert.: contract van zwarten), sinds 1701 een contract tussen Spanje en Frankrijk dat hiermee het monopolie had om vanuit het Afrikaanse continent tot slaaf gemaakten over te brengen naar de Spaanse koloniën op het Amerikaanse continent, werd bij de Vrede van Utrecht een contract tussen Engeland en Spanje.