Johannes de Doper

Oeuvrenaam: “Saint Jean-Baptiste”
Beeldhouwer: Daphné Du Barry
Materiaal: brons
Sint Jansbasiliek, Brink 31, Laren (NH)

Ingezegend op 2 september 2012


__________

__________

.


Daphné Du Barry heeft “Johannes de Doper” in 1999 ontworpen. Het exemplaar dat op 5 november van dat jaar is onthuld in Fort St. Angelo, Birgu (Malta), nabij de kapel van St. Anne, is de eerste gieting. Het exemplaar dat in Laren voor de Sint Jansbasiliek staat, is de tweede gieting (“kunstenaarsgietsel”).(1) Dit exemplaar is aangekocht door het bestuur van de parochie Sint Jan – Goede Herder, met steun van de Broederschap van Sint Jan en een aantal donateurs.(2)
Op 2 september 2012, na afloop van de pontificale Hoogmis, is “Johannes de Doper” ingezegend door mgr. dr. Johannes Willibrordus Maria (Jan) Hendriks (Leidschendam, 17 november 1954), hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, in aanwezigheid van Daphné Du Barry, Elbert Jan Roest (Hoogezand, 13 oktober 1954), burgemeester van Laren, leden van de Broederschap van Sint Jan, leden van de Harmonie van Sint Jan, parochianen van Sint Jan – Goede Herder en andere genodigden. Mgr. Hendriks stond stil bij de religieuze sculpturen van Daphné Du Barry en haar opvatting dat de genade van God de eerste voorwaarde is bij het tot stand brengen van een religieuze sculptuur. In zijn ogen nodigt de houding en de voorwaarts gerichte blik van “Johannes de Doper” de toeschouwers uit om naar de horizon te kijken en hun hart op te heffen in hoop, naar Christus, die ko­men­de is en het licht, de weg en het leven is. Hij sprak de wens uit dat de beel­den van Christus en van St. Jan de Doper de harten van velen zullen openen voor het lij­den, sterven en de verrijzenis van Jezus Christus en hen de weg wijzen naar God, de gever van alle goeds. Burgemeester Roest stond stil bij het feit dat de Brink al eeuwenlang een centrale ontmoetingsplek is voor de inwoners van Laren en een bron van traditie en gemeenschapszin. Een dergelijke plek moet volgens hem worden gekoesterd en vergt investeringen om hem te onderhouden en er schoonheid aan toe te voegen. De restauratie van de basiliek, de vernieuwing van het voorplein ervan, de komst van het Brinkhuis en de onthulling en inzegening van “Johannes de Doper” markeren volgens hem een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Laren. “Johannes de Doper” is in zijn ogen het boegbeeld van alle waarden die deze plek bindt.(3)
Op de dag waarop “Johannes de Doper” werd ingezegend, is in de Sint Jansbasiliek ook een gieting ingezegend van Christus aan het Kruis, een kruisbeeld dat Daphné Du Barry in 1997 had ontworpen en waarvan de eerste gieting in Monaco in de kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen hangt onder de naam “Christ en Croix”.(4) Het exemplaar van “Christus aan het Kruis” in de Sint Jansbasiliek is de tweede gieting en is een geschenk van Daphné du Barry aan de parochie Sint Jan – Goede Herder, waarmee zij via haar familie een bijzondere band heeft.(5)

Noten
(1) Mededeling parochie Sint Jan – Goede Herder.
(2) De Klepel, info-blad parochie St. Jan – Goede Herder, Laren, nr. 467, september 2012.
(3) https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=180
; De Klepel, info-blad parochie St. Jan – Goede Herder, Laren, nr. 468, september 2012.
(4) http://www.daphne-dubarry.com/en-monuments-daphne-du-barry_2.html. “Christ en Croix” is ontworpen ter gelegenheid van 750 jaar religieus leven in Monaco (1247-1997). “Christ en Croix”, geschonken door Lammert Vissinga en Michel Pastor (1944-2014, zakenman en kunstverzamelaar) is op 8 december 1997 ingezegend door Carlo Furno (Bairo, 2 december 1921 – Rome, 9 december 2015), kardinaal, in aanwezigheid van prins Rainier III Grimaldi (https://www.musiqueorguequebec.ca; Daphné Du Barry – Le Bronze et la Beauté, Lucca, 2008, p.33).
(5) De Klepel, info-blad parochie St. Jan – Goede Herder, Laren, nr. 467, september 2012 en nr. 518, april-mei 2021; mededeling parochie Sint Jan – Goede Herder.

Met dank aan:
Parochie Sint Jan – Goede Herder, Laren (NH)
– J. Vriend, emeritus-pastoor parochie Sint Jan – Goede Herder, Laren (NH)

Zie ook:
Daphné Du Barry: “Christus aan het Kruis” (Laren NH)

  DAPHNÉ DU BARRY

Johannes de Doper (Nieuwe Testament): profeet, zoon van de priester Zacharias en diens vrouw Elisabeth. Johannes de Doper woonde in de woestijn. Hij droeg een ruwe, kameelharen mantel.
Johannes de Doper riep de Joden op tot bekering omdat het Rijk der hemelen nabij was. Hij doopte de bekeerlingen in de Jordaan in een ritueel van onderdompeling.
Naamdag: 24 juni.

DE SINT JANSPROCESSIE

Johannes de Doper is de schutspatroon van Laren. De verering in Laren van Johannes de Doper is in de late middeleeuwen ontstaan en vond na de Reformatie tot aan het begin van de 19e eeuw in stilte plaats vanwege het verbod op het houden van katholieke erediensten.
In 1806 werd in Laren de Broederschap van Sint Jan opgericht. Deze broederschap nam de organisatie van de vroegere bedetocht voor rekening. In de loop der jaren is de bedetocht uitgegroeid tot uiteindelijk een Sacramentsprocessie waarin de Hostie wordt meegedragen, het Heilig Brood. Deze “Sint Jansprocessie” vindt ieder jaar in Laren plaats op de zondag die het dichtst bij 24 juni ligt, de naamdag van Johannes de Doper. Om 11.00 uur, na afloop van de Hoogmis, trekt de processie vanaf de Sint Jansbasiliek door Laren naar het Sint Janskerkhof, waar in de middeleeuwen een bedevaartkerk stond, alwaar een eucharistieviering plaatsvindt. Na afloop van deze eucharistieviering trekt de processie weer naar Laren, alwaar de plechtigheden worden afgesloten in de Sint Jansbasiliek.

Bronnen en verdere informatie:
https://bol-an.nl/bol-an-274-een-zalige-sint-jan/
https://sintjanlaren.nl/index.php/de-sint-jansprocessie/
https://www.kerkengek.nl/laren-een-oude-cultusplaats/