De rietsnijder

Beeldhouwer: Els van Foeken
Materiaal: brons

Vijver bij gezondheidscentrum De Vijver, Nieuwkoop (jaar van plaatsing: niet bekend)
Onthuld omstreeks 9 november 1990 in de tuin van het gemeentehuis, Achterweg 1, Nieuwkoop


__________

__________

.


Els van Foeken heeft “De rietsnijder” ontworpen in het kader van de oplevering in Nieuwland van het nieuwbouwcomplex De Rietlanden. De keuze voor het uitbeelden van een rietsnijder was ingegeven door het feit dat het beroep van rietsnijder een typisch Nieuwkoops beroep is. De Nieuwkoopse rietsnijder J. Wansinck heeft voor het beeld model gestaan.(1)
Een aannemer uit Benthuizen heeft “De rietsnijder” op 8 november 1990 overhandigd aan W.M.C. (Wil) de Vrey-Vringer (Utrecht, ca. 1945), burgemeester van Nieuwkoop. Kort daarna is het beeld in de tuin van het gemeentehuis aan de Achterweg 1 in Nieuwkoop geplaatst. Bij de sloop van het gemeentehuis is het beeld verplaatst naar de Kennedylaan in Nieuwkoop. Daarna is het beeld in eerste instantie geplaatst op de oever van de vijver bij het gezondheidscentrum De Vijver in Nieuwkoop en later in deze vijver.

Noten
(1) https://leiden.courant.nu/issue/LLC/1990-11-09/edition/0/page/10

  ELS VAN FOEKEN