De rietsnijder

Beeldhouwer: Els van Foeken
Materiaal: brons

Vijver bij gezondheidscentrum, Nieuwkoop (jaar van plaatsing: niet bekend)
Onthuld op 9 november 1990 aan de Kennedylaan in Nieuwkoop


__________

__________


Els van Foeken heeft “De rietsnijder” ontworpen in het kader van de oplevering in Nieuwland van het nieuwbouwcomplex De Rietlanden. De keuze voor het uitbeelden van een rietsnijder was ingegeven door het feit dat het beroep van rietsnijder een typisch Nieuwkoops beroep is. De Nieuwkoopse rietsnijder J. Wansinck heeft voor het beeld model gestaan.(1)
“De rietsnijder” is op 9 november 1990 aan de oever van een vijver aan het Kennedyplein in Nieuwkoop geplaatst. Later is het beeld geplaatst in de vijver bij het gezondheidscentrum in Nieuwkoop.(2)

Noten
(1) https://leiden.courant.nu/issue/LLC/1990-11-09/edition/0/page/10
(2) https://vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record=ZH45ae

  ELS VAN FOEKEN