Embrace Uncertainty

Beeldhouwer: Else Ringnalda
Materiaal: beeld: brons

Expositie KunstKijk 2023, Goeree-Overflakkee, 18-21 mei 2023


.


“Embrace Uncertainty” (vert.: “Omarm onzekerheid”) is één van de beelden die Else Ringnalda van 18 t/m 21 mei 2023 heeft geëxposeerd tijdens het kunstevenement “KunstKijk 2023” op Goeree-Overflakkee. Het beeld is ontstaan naar aanleiding van de onzekere tijden waarin we leven met pandemie, oorlog en het wankele evenwicht waarin we als mens het klimaat op aarde hebben gebracht.(1)

“HOMO LUDENS”-BEELDEN
“Embrace Uncertainty” is een van de “Homo ludens”-beelden die Else Ringnalda in de loop der jaren heeft ontworpen. De ontstaansgeschiedenis van de “Homo ludens”-beelden gaat terug tot de tijd waarin Else Ringnalda in een krantenartikel las dat een man blijvend hersenletsel had opgelopen toen hij door een groep jongeren in elkaar was geslagen. De jongeren hadden de man voor hun plezier afgetuigd, ze waren niet op roof uit. Dit deed bij haar de vraag rijzen in wat voor samenleving wij leven, gevolgd door de vraag hoe een ideale samenleving eruit zou kunnen zien.(2)
De ideale samenleving zoals Else Ringnalda zich die voorstelt, wordt gevormd door de “Homo ludens” (vert.: de spelende mens), mensen die respectvol omgaan met elkaar en met de natuur. Het zijn zelfbewuste mensen, die van jongs af aan hun passie en talenten ontdekken en zich inspannen hun doelen te bereiken. Ze zijn ervan doordrongen dat ze gelijkwaardig aan elkaar zijn, ongeacht verschillen in afkomst, religie of sekse, en weten dat hun onderlinge verschillen bijdragen aan het verder ontwikkelen van de cultuur en de samenleving.(3)
De “Homo ludens”-beelden tonen mensen in hun natuurlijke staat. Zij kunnen zijn wie zij willen zijn. Hun werk ervaren zij als spel. De kracht en kwetsbaarheid die de “Homo ludens”-beelden tonen, zijn geen mannelijke of vrouwelijke eigenschappen maar menselijke eigenschappen.(4)
Op exposities zijn de “Homo ludens”-beelden op uiteenlopende wijzen te zien: op sokkels, in het gras, op een voetplaat, op schommels of op waterleliebladeren in het gras, een vijver of een waterpartij.
De in brons uitgevoerde “Homo ludens”-beelden zijn driedimensionaal. Tijdens de solo-expositie “Brons in de natuur” die van 8 mei t/m 10 juli 2016 in het Von Gimborn Arboretum in Doorn werd gehouden en waar toen Ode aan de boom werd onthuld, waren ook tweedimensionale uitvoeringen van “Homo ludens”-beelden tentoongesteld: de “Yoga-class”-beelden, uitgevoerd in cortenstaal.(5)

Noten
(1) Mededeling Else Ringnalda.
(2) Else Ringnalda – Beelden en Bronnen | Sculptures and Sources (Vianen, 2009, p.54).
(3) Else Ringnalda – Beelden en Bronnen | Sculptures and Sources (Vianen, 2009, p.56). Het begrip “Homo ludens” is geïntroduceerd door Johan Huizinga (antropoloog, cultuurfilosoof en historicus, Groningen, 7 december 1872 – De Steeg, 1 februari 1945) in zijn boek Homo ludens – proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur (Amsterdam, 1938). Huizinga stelt dat de mens door de eeuwen heen ten diepste een spelende mens (Homo ludens) is geweest; aan de basis van (de ontwikkeling) van cultuur ligt spel in de breedste zin van het woord ten grondslag. In de periode 1956/1974 ontwierp Constant (Constant Anton Nieuwenhuys, auteur, beeldend kunstenaar en muzikant (Amsterdam, 21 juli 1920 – Utrecht, 1 augustus 2005), geïnspireerd door Homo Ludens, New Babylon: een reeks maquettes waarin de Homo ludens in alle vrijheid zou kunnen leven.
(4) Else Ringnalda – Beelden en Bronnen | Sculptures and Sources (Vianen, 2009, p.56); mededelingen van Else Ringnalda.
(5) https://www.bomenmuseum.nl/uw-bezoek/fotoalbums/opening-beeldententoonstelling-else-ringnalda/

Zie ook:
Else Ringnalda: “Embrace Uncertainty” (Beeldentuin Het Zwarte Gat, Oostvoorne, 2023)

  ELSE RINGNALDA

KUNSTKIJK

Ieder jaar, in de week van Hemelvaart, wordt op Goeree-Overflakkee het kunstevenement KunstKijk gehouden. Verspreid over tientallen locaties zijn kunstwerken tentoongesteld van beeldhouwers, edelsmeden, fotografen, glaskunstenaars, schilders en tekenaars. De kunstwerken staan in binnenruimten en de open lucht. Het evenement wordt omlijst met literaire kunst, muziek en theater.
De organisatoren van KunstKijk (een groep van vier vrijwilligers) hebben zich als doel gesteld om kunst van hoog niveau zo laagdrempelig mogelijk onder de aandacht van het publiek te brengen.
KunstKijk wordt financieel mogelijk gemaakt door tientallen ondernemingen op Goeree-Overflakkee. De eigenaren van de locaties waar de kunstwerken worden tentoongesteld, stellen hun ruimtes gratis ter beschikking. De ruimtes worden ingericht door vrijwilligers.
In 2023 namen er 96 kunstenaars deel aan KunstKijk. De kunstwerken waren tentoongesteld op 34 locaties, verspreid over Goeree-Overflakkee.
KunstKijk is een zelfstandig onderdeel van Podium Goeree-Overflakkee.
Bron en verdere informatie:
https://www.kunstkijk.com