Wie wind zaait …

Beeldhouwer: Else Ringnalda
Materiaal: beeld: brons
, zwerfkeien: graniet
Rijsterborgherpark, Deventer

Onthuld in 1987


“Wie wind zaait …” (Rijsterborgherpark, Deventer)

“Wie wind zaait …” (Rijsterborgherpark, Deventer)

“Wie wind zaait …” (Rijsterborgherpark, Deventer)

“Wie wind zaait …” (Rijsterborgherpark, Deventer)

woonhuis Else Ringnalda, Manenburg 1, Utrecht

de vrouwenfiguur van “Wie wind zaait …” (tuin woonhuis Else Ringnalda, Manenburg 1, Utrecht)


In de 1980-er jaren wilde de gemeente Deventer een serieel kunstwerk geplaatst zien op een groenstrook aan de westkant van het Rijsterborcherpark. Deze groenstrook, open, langgerekt en aflopend naar de oever van de Buitengracht, was in die tijd omgeven met rododendrons en andere struiken.
Else Ringnalda ontwierp “Wie wind zaait …”, bestaande uit een 220 cm hoog beeld van een vrouw met in haar rechterhand een kleine steen en buiten haar blikveld drie zwerfkeien van toenemende grootte.
De naam “Wie wind zaait …” is ontleend aan het spreekwoord “Wie wind zaait, zal storm oogsten”. Else Ringnalda was zich er in de 1980-er jaren al van bewust dat het milieu in toenemende mate lijdt onder het menselijk handelen. Met “Wie wind zaait …” waarschuwt zij de toeschouwer dat de mensheid niet weet wat ze met de aarde doet en geen zicht heeft op de ernstige gevolgen van haar handelingen. De vrouwenfiguur, die de mensheid symboliseert, staat op het punt een kleine steen uit te zaaien. Haar aandacht is volledig op deze steen gericht. Hierdoor heeft zij er geen idee van dat de stenen die ze reeds heeft uitgezaaid, tot reusachtige keien uitgroeien die voor de mensen niet meer te hanteren zijn.

De omgeving waarin “Wie wind zaait …” staat, ziet er tegenwoordig anders uit dan in de 1980-er jaren. Door een valwind zijn de omliggende struiken in één nacht tijd weggevaagd.

Ten tijde van het maken van de foto’s voor deze fotoreportage ontbrak de kleine steen in de rechterhand. Dit is gemeld bij de gemeente Deventer.

Een exemplaar van de vrouwenfiguur van “Wie wind zaait …” staat in de tuin van het woonhuis van Else Ringnalda in Utrecht.

Bronnen
Else Ringnalda – Beelden en bronnen | Sculptures and sources (Vianen, 2009, p.41).
informatie van Else Ringnalda

  ELSE RINGNALDA