Wie wind zaait …

Beeldhouwer: Else Ringnalda
Materiaal: beeld: brons
, zwerfkeien: graniet
Rijsterborcherpark, Deventer

Onthuld in 1987


__________

__________

__________


“Wie wind zaait” bestaat uit het beeld van een vrouw, met buiten haar blikveld drie zwerfkeien. Op pagina 41 in Else Ringnalda -Beelden en Bronnen | Sculptures and Sources heeft Else Ringnalda de opzet van het ontwerp beschreven: een vrouwenfiguur met in haar hand een steen en achter haar drie stenen die uitgroeien tot kolossen die niet te hanteren zijn. Op pagina 41 is een foto van “Wie wind zaait” afgedrukt, waarop de steen in de rechterhand van de vrouwenfiguur te zien is. Bij het maken van de foto’s voor deze reportage was er in de rechterhand van de vrouwenfiguur geen steen.
De langgerektheid van de vrouwenfiguur houdt verband met het feit dat het beeld op een lange, aflopende groenstrook staat.
De benaming “Het Oude Plantsoen” op pagina 41 in Else Ringnalda -Beelden en Bronnen | Sculptures and Sources is de volkse benaming voor het Rijsterborcherpark.

  ELSE RINGNALDA