Gaia

Beeldhouwer: Fons Bemelmans
Materiaal: brons

Gieting: Bronsgieterij Jos Boerekamps, Nederweert
Wilhelminaparkpromenade, Wilhelminapark, Utrecht, in de buurt van de vijver

Onthuld in 1998


achterzijde “Gaia”

inscriptie rechterzijde voetstuk


Ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan in 1998 heeft de KVGN (Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland), opgericht in Utrecht op 14 juli 1873, het beeld “Gaia”, ontworpen door Fons Bemelmans, aan de gemeente Utrecht geschonken.
Bemelmans heeft het hoofd van Gaia uitgebeeld, de Griekse godin van de aarde, met uit de mond een vlammende tong, een gasvlam symboliserend (gas wordt gewonnen uit de aarde).
Links in de voorzijde van het voetstuk is de bedrijfsnaam KVGN gegraveerd met erboven het logo (een gasvlam) en daarboven de aanduiding 1873 – 1998 (de periode van bestaan). Naast deze graveringen staat de tekst ‘GAIA’ 1998 | FONS BEMELMANS. De tekst is nauwelijks leesbaar.
Links in de rechterzijde van het voetstuk is de bedrijfsnaam KVGN gegraveerd met erboven het logo (een gasvlam) en daarboven de aanduiding 1873 – 1998 (de periode van bestaan). Naast deze graveringen staat de tekst: aangeboden door KONINKLIJKE VERENIGING VAN GASFABRIKANTEN IN NEDERLAND | OPGERICHT 14 JULI 1873.

  FONS BEMELMANS

Gaia (Griekse mythologie): verpersoonlijking van de aarde, godin van de aarde en de natuur.