Nereïden

Beeldhouwer: Gerard van der Leeden
Materiaal: brons

Gieting: Flassh, Balk
Vervangend exemplaar van “Twee zeemeerminnen” (1965), dat na verplaatsing in 2001/2002 op zeker moment is gestolen
Springertuin, Burgmeester Norbruislaan 17, Utrecht
Onthuld op 7 juli 2023


__________

__________

__________

onthulling “Nereïden”, Springertuin, 7 juli 2023
rechts: Gerard van der Leeden

“Twee zeemeerminnen”, Ds. jhr. J.L.A. Martens van Sevenhovenschool, Utrecht (1973)
foto: Het Utrechts Archief


In 1965 is bij de Ds. jhr. J.L.A. Martens van Sevenhovenschool, een protestants-christelijke school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, gevestigd aan de Prinses Irenelaan 196, Utrecht, het door Gerard van der Leeden in 1963 ontworpen bronzen beeld “Twee zeemeerminnen” geplaatst.(1) Het schoolgebouw aan de Prinses Irenelaan was nieuw gebouwd; de Ds. jhr. J.L.A. Martens van Sevenhovenschool was tot dan toe gehuisvest in de Waterstraat 27, Utrecht, en had een dependance aan de Nieuwe Koekoekstraat 39, Utrecht.(2) Dit doet vermoeden dat “Twee zeemeerminnen” is geplaatst ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw.
Eind 1990-er jaren ging de Ds. jhr. J.L.A. Martens van Sevenhovenschool deel uitmaken van SBO Het Keerpunt. Eind 2001 werd besloten dat het gebouw aan de Prinses Irenelaan geen schoolfunctie meer had en gesloopt kon worden. De Ds. jhr. J.L.A. Martens van Sevenhovenschool verhuisde toen naar de Prof. H. Bavinckstraat 3 in Utrecht.(3) “Twee zeemeerminnen” verhuisde mee.
Op zeker moment is “Twee zeemeerminnen” gestolen en niet meer teruggevonden. De mallen van het beeld waren bewaard gebleven. In 2022 is met behulp van deze mallen een tweede gietsel van het beeld vervaardigd.(4) Op 7 juli 2023 heeft Gerard van der Leeden het nieuw gegoten beeld onthuld in de Springertuin.

Noten
(1) Beelden in de stad Utrecht (Utrecht, 1972, p.78); https://www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl/kunstwerken/nereiden
(2) http://irenelaan.blogspot.com/2009/01/irenepark-martens-van-sevenhovenschool.html
(3) http://irenelaan.blogspot.com/2009/01/irenepark-martens-van-sevenhovenschool.html
(4) https://www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl/kunstwerken/nereiden

  GERARD VAN DER LEEDEN

Nereïden (Griekse mythologie): zeemeerminnen. De Nereïden zijn dochters van de zeegod Nereus en de Oceanide Doris. Veelal wordt aangenomen dat er vijftig Nereïden waren. Iedere Nereïde vertegenwoordigde een aspect van het zeeleven (golven, kusten) of vaardigheden van zeelieden (kracht, stuursmanskunst). Veelal wordt aangenomen dat er vijftig Nereïden waren.

Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nereïden

DE SPRINGERTUIN

De Springertuin is ontworpen in 1911 door Leonard Antony Springer (Amsterdam, 24 januari 1855 – Haarlem, 28 september 1940).(1) In latere jaren werd de tuin eigendom van de gemeente Utrecht en kreeg de tuin het karakter van een parkje, bestaande uit losse stukjes groen. Het parkje werd bekend onder de naam “Tuin van Daelwijck”.
In 2003 ontdekte de Stichting Zuilen en Vecht, die zich bezighoudt met de leefbaarheid in de Utrechtse wijk Zuilen, dat het parkje een kleine, complete tuin was, ontworpen door Springer. In het oorspronkelijk ontwerp bestond de tuin uit een tuingedeelte in Engelse landschapsstijl, een fazanterie, een grote moestuin en een snijbloementuin. Aan de hand van de originele ontwerptekeningen heeft de Stichting Zuilen en Vecht de tuin opnieuw ontworpen. In 2010 kon worden begonnen met de aanleg en inrichting.
In het tuingedeelte staan rozenperken en enkele monumentale bomen. In het moestuingedeelte wordt vergeten groente verbouwd, er is een bijenstal en een muur voor leifruit. De Springertuin wordt onderhouden door vrijwilligers uit de wijk.
Sinds 1968 staat in de Springertuin Moeder en kind (Nic Jonk). In 2023 hebben Groot gezadeld paard (Hans Wimmer) en “Nereïden” (Gerard van der Leeden) er ook een plek in gekregen.
De Springertuin is gelegen naast De Parel van Zuilen, een 19e eeuws landhuis met elementen die teruggaan tot de 17e eeuw. Dit landhuis, oorspronkelijk Daelwijck genaamd, heeft van 1929 tot 1954 dienst gedaan als gemeentehuis van de toenmalige gemeente Zuilen en daarna onder andere als hoofdbureau voor Berscherming Bevolking. In 1996 werd in het landhuis hotel-restaurant Het Vechtse Park gevestigd.
De Parel van Zuilen is een restaurant waar men ook terecht kan voor bruiloften, feesten en bijzondere gelegenheden. Onder de naam “Parelsessies” worden op het podium regelmatig concerten uitgevoerd in diverse stijlen (bluegrass, folk, gypsy, singer-songwriters, wereldmuziek).
Verdere informatie en openingstijden:
https://www.deparelvanzuilen.nl

Noot
(1) Springer heeft ook het Wilhelminapark in Tilburg ontworpen, waar van 1898 tot 1940 de beeldengroep “Liggende herten” heeft gestaan. Zie: Christian Daniel Rauch: “Liggende herten” (Tilburg).