Hurkend meisje

Beeldhouwer: Gerrit van der Veen
Materiaal: zandsteen
Singer Laren, Oude Drift 1, Laren
Vervaardigd in 1937


__________

.


“Hurkend meisje” is ontworpen in 1937. Op de plaquette op de sokkel is vermeld dat “Hurkend meisje” in 1996 aan Singer Laren is geschonken.

GERRIT VAN DER VEEN