Oorlogsmonument

Beeldhouwer: Hank Hans
Materiaal: kalksteen

Dorpstraat 3-5, Lopik
Onthuld op 10 of 25 oktober 1948


__________

.


Dit door Hank Hans ontworpen oorlogsmonument toont twee zittende, geboeide mansfiguren, de onderdrukte bevolking van Lopik symboliserend. De mansfiguur achter deze beelden symboliseert de bevrijding.
Op de sokkel is de tweede regel van het eerste couplet van het Wilhelmus gegraveerd:

DEN VADERLANDT GHETROUWE
BLIJF IK TOT IN DEN DOET

Onder deze regel zijn de namen, geboorte- en sterfdata gegraveerd van vier inwoners van de gemeente Lopik die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld: Arie de Groot (Jaarsveld, 26 januari 1919), gesneuveld op 10 mei 1940 bij de IJssellinie in Zutphen, Oene Johannes Engelbertus Steenbeek (Lopik, 6 oktober 1915, gemeenteambtenaar) en Hendrik van der Spoel (Lopik, 31 januari 1903, politieagent), beiden geëxecuteerd door de bezetter op 24 oktober 1944 in Amsterdam als vergelding voor een aanslag op een lid van de Sicherheitsdienst, en Bernardus Wilhelmus Johannes Beelen (Lopik, 23 april 1920, marinier), door de bezetter op 16 april 1945 gefusilleerd in Cabauw wegens het verspreiden van illegale lectuur.

Het monument is op 10 of 25 oktober 1948 onthuld door Marius Antoon Reinalda (Haarlem, 28 juni 1888 – Den Haag, 4 juli 1965), Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht.

Bron:
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/1891/lopik-dorp-oorlogsmonument.
In de koptekst van deze webpagina staat als onthullingsdatum de datum 10 oktober 1948. In de beschrijvende tekst is de datum 25 oktober 1948 vermeld.

  HANK HANS