Grafmonument Lonieke Casteleyn

Beeldhouwer: Ad Jenner
Materiaal: brons
R.K. Begraafplaats Sint Barbara, Prinsesselaan 2, Utrecht
Vervaardigd in 2021


Grafmonument Lonieke Casteleyn

__________

__________

__________

.


In 2021 heeft Ad Jenner een grafmonument ontworpen voor de laatste rustplaats van Lonieke Casteleyn (naamvariant: Casteleijn, 1957 – 27 januari 2021).
Het grafmonument toont de gestalte van de Egyptische godin Nut (Noet) die een schijf omspant. Op de voorzijde van de schijf staan de naam, het geboortejaar en het jaar van overlijden van Lonieke Casteleyn. In de achterzijde van de schijf zijn twee handen en een aantal vijfpuntige sterren gegraveerd.
Tijdens reizen met haar man naar Egypte leerde Lonieke Casteleyn de Egyptische mythologie kennen. Zij kreeg een grote belangstelling voor de godin Nut. Wellicht was het de wens van Lonieke Casteleyn dat haar graf gesierd zou worden met een uitbeelding van deze godin.

Bron:
Geheimen van Sint Barbara, 10 april 2022

  AD JENNER

Nut (Noet, Egyptische mythologie): hemelgodin. Zij was de tweelingzuster van Geb, de aarde. Nut wordt vaak buigend over de aarde afgebeeld. Met haar handen en voeten staat zij op de vier windstreken. Door haar gebogen zijn over de aarde, scheidt zij de aarde van de chaos waaruit de kosmos is ontstaan.
Ra, de Egyptische zonnegod, was een zoon van Nut. Volgens de mythologie at zij haar zoon iedere avond, aan het eind van zijn reis door het hemelgewelf, op. In de nacht reisde Ra door haar lichaam om de volgende ochtend opnieuw geboren te worden.

Nut was ook een begrafenisgodin die het lichaam van een overleden farao in haar armen nam.

Bron:
De goden en godinnen van het oude Egypte