Burgemeester van Sandick

Beeldhouwer: Bernadette Leijdekkers
Materiaal: brons
Huizerpoorrt, Buren
Onthuld op 1 april 2003


.


Deze plaquette herinnert aan Rudolf Adriaan van Sandick (Den Haag, 30 maart 1908 – 18 januari 1981), van oktober 1945 tot februari 1946 waarnemend burgemeester van Beest en van april 1946 tot aan zijn pensioen in april 1973 burgemeester van Buren. Onder zijn leiding en die van de restauratiearchitect Kees Royaards werd, met steun van de Rijksdienst voor Monumentenzorg, de stad Buren vanaf 1946 grondig gerestaureerd, met behoud van het historisch karakter van Buren.
De plaquette “Burgemeester van Sandick” is op 1 april 2003 onthuld door drs. Hendrik Willem van Sandick, zoon van Rudolf Adriaan van Sandick, en drs. K.C. (Klaas) Tammes (Abbenes, 6 mei 1948), burgemeester van Buren.

Bron:
www.boomgeschiedenis.nl

  BERNADETTE LEIJDEKKERS