De rustende boer

Beeldhouwer: Bert Leenheer
Materiaal: hout
Drie Stammenweg 1, Kockengen
Onthuld in 1982

“De rustende boer” maakt deel uit van de fietstocht Beelden aan de Vecht en in West-Utrecht


__________

.


Bert Leenheer heeft “De rustende boer” in 1981 vervaardigd. Het beeld is in 1982 aan de Drie Stammenweg geplaatst, ter gelegenheid van de opening aldaar van het nieuwe gemeentehuis annex bibliotheek.
“De rustende boer” was in 1982 het eerste kunstwerk in de openbare ruimte in de bebouwde kom van Kockengen. Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat het beeld erg geliefd werd in Kockengen en symbool werd voor het karakter van dit dorp.
Gaandeweg de jaren ging de toestand van “De rustende boer” achteruit. In 2015 werd duidelijk dat grondige restauratie nodig was. Rob Gels, een inwoner van Kockengen, had aangegeven de restauratie voor 2.500 euro te kunnen uitvoeren maar beschikte volgens het Dorpscomité Kockengen, dat het initiatief tot restauratie had genomen, niet over de vereiste kwalificaties. Het Dorpscomité Kockengen stelde verder dat de werkzaamheden aangaande het beeld zich niet tot restauratie ervan konden beperken. De omgeving waarin het beeld stond, moest eveneens worden opgeknapt en er moest een informatiebord komen. In totaal was er 15.000 euro mee gemoeid. De gemeente Stichtse Vecht en waterschap De Stichtse Rijnlanden stelden 7.500 euro beschikbaar, de overige 7.500 euro moest worden opgebracht door de inwoners van Kockengen. Het Dorpscomité Kockengen ging hiermee niet akkoord. Uiteindelijk nam de gemeente Stichtse Vecht de resterende 7.500 euro voor rekening.
De restauratie van “De rustende boer” werd uitgevoerd door Rob Leenheer, een zoon van de in 2013 overleden maker, en Matthijs van Ipenburg (kunstenaar en meubelmaker).
Na voltooiing van de restauratie en de verdere werkzaamheden werd “De rustende boer” op 15 september 2019 teruggeplaatst aan de Drie Stammenweg en onthuld door Hetty Veneklaas, wethouder van de gemeente Stichtse Vecht. Toen werd ook de plaquette geplaatst met informatie over Bert Leenheer en “De rustende boer”.

Beeldwacht
Dat “De rustende boer” geliefd is in Kockengen, bleek op een bijzondere manier in juni 2020. Naar aanleiding van bekladding en vernieling van standbeelden elders in Nederland (veelal omdat de daders de uitgebeelde personen als controversieel beschouwden vanwege hun aandeel in de slavernij) besloot een groep Kockenese jongeren om “De rustende boer” ‘s nachts te bewaken om het voor beschadiging te behoeden.

“Rapana”
Op vanderkrogt.net is bij de reportage over “De rustende boer” het woord “Rapana” vermeld. In het blogspot van december 2013 van het Utrechtse Ridderschapskwartier, waar Bert Leenheer van 1975 tot aan zijn overlijden in 2013 heeft gewoond, is beschreven dat veel van zijn kunstwerken de naam van een schelp dragen. De naam “Rapana” is de verkorte naam van de Rapana venosa (geaderde stekelhoren), een zeeslak. Uit de vermelding op vanderkrogt.net kan worden opgemaakt dat “De rustende boer” door Bert Leenheer “Rapana” werd genoemd. Uit de tekst op de plaquette die sinds 15 september 2019 bij “De rustende boer” staat, kan worden opgemaakt dat de rapana hem heeft geïnspireerd tot het maken van dit beeld.

Bronnen:
blogspot Ridderschapskwartier, december 2013
Algemeen Dagblad, 8 januari 2016, 29 mei 2017 en 12 oktober 2017
Dorpscomité Kockengen, 28 februari 2016
RTV Stichtse Vecht, 15 september 2019
VAR Nieuws, 15 juni 2020
vanderkrogt.net

  BERT LEENHEER