Living sculptures

Beeldhouwer: Christian Jankowski
Materiaal: brons
Beeldenpark Croeselaan, Utrecht
Onthuld in 2013


“El Che”

“Caesar”

“Dali woman”


In 2007 besloot Christian Jankowski drie van de vele straatartiesten die zich op de boulevard Las Ramblas in Barcelona tot op de dag van vandaag als standbeeld presenteren, uit te beelden in brons. Deze artiesten zijn van top tot teen beschilderd met metaalverf.
De straatartiesten waarop het oog van Jankowski was gevallen, beelden Ernesto Che Guevara uit (Ernesto Guevara, 1928-1967, Cubaans guerrillaleider), Julius Caesar (Gaius Julius Caesar, 100 v.Chr. – 44 v.Chr., Romeins generaal, politicus en schrijver) en de vrouw die Salvador Dali heeft afgebeeld in zijn schilderij “Antropomorfisch kabinet” (1936). Jankowski heeft niet alleen de artiesten uitgebeeld, maar ook de voetstukken waarop zij staan en de emmers waarin de toeschouwers geld kunnen deponeren.
Met “Living sculptures” heeft Jankowski de vermenging uitgebeeld tussen historische figuren, de eindeloze exploitatie ervan (waardoor de historische betekenis van deze figuren vervaagt) en de interpretaties ervan door de straatartiesten. Hij vraagt satirisch en kritisch aandacht voor hoe vandaag de dag in kunst en cultuur met historische figuren wordt omgegaan.
De afzonderlijke beelden van “Living sculptures” zijn vervaardigd in oplages van drie exemplaren.
In de loop der jaren is “Living sculptures” in diverse plaatsen tentoongesteld waaronder Barcelona (2007), Londen en New York (2009) en Los Angeles.

Van 20 juni tot 22 september 2013 was “Living sculptures” te zien in de tentoonstelling Call of the Mall in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Na afloop ging de beeldengroep in opslag, in afwachting van plaatsing in Utrecht.
Op 27 maart 2019 werd “Living sculptures” geplaatst in Beeldenpark Croeselaan. In social media en bij de plaatselijke afdeling van de PVV riep “El Che” weerstand op. Tegenstanders van plaatsing van “El Che” waren van mening dat Che Guevara homofoob was en misdaden had begaan en daarom in Utrecht niet zou mogen worden geëerd met een levensgroot standbeeld. In de nacht van 1 op 2 april 2019 werd “El Che” besmeurd met rode verf. De gemeente Utrecht hield vast aan plaatsing met het argument dat “El Che” geen standbeeld van Che Guevara was maar een uitbeelding van een straatartiest die zich als Che Guevara presenteert.

Bronnen:
flavorwire – christian jankowski’s living sculptures
Stadsblad Utrecht

  CHRISTIAN JANKOWSKI

BEELDENPARK CROESELAAN
Beeldenpark Croeselaan, een onderdeel van de herinrichting van de Utrechtse Croeselaan, is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen, in opdracht van de gemeente Utrecht, van het artistiek team van Kunst in het Stationsgebied en de afdeling Kunstzaken van de Rabobank, die aan de Croeselaan haar hoofdkantoor heeft.
De uitgangspunten bij de herinrichting van de Croeselaan waren circulair bouwen en verduurzaming. Bestaande en herbruikbare grondstoffen, materialen en elementen uit de Croeselaan en directe omgeving werden zoveel als mogelijk hergebruikt.
Beeldenpark Croeselaan herbergt een permanente tentoonstelling van kunstwerken van Jeanot Bürgi, Alicia Framis, Liam Gillick, Christian Jankowski, Paul Kingma, Fernando Sánchez Castillo en Jos Wong Lun Hing. Deze kunstwerken, die uit verschillende perioden stammen en uiteenlopende stijlen vertegenwoordigen, laten de diversiteit zien van de kunst in de openbare ruimte van de stad Utrecht. Ze zijn afkomstig uit de collectie van de gemeente Utrecht en de Rabo Kunstcollectie. Oorspronkelijk stonden deze kunstwerken elders in Utrecht. Door herinrichting van de openbare ruimte konden ze niet worden teruggeplaatst en werden ze in opslag genomen, in afwachting van herplaatsing. Hun plaatsing in Beeldenpark Croeselaan is een vorm van circulair bouwen.
In Beeldenpark Croeselaan is er één wisselplek, waarop jaarlijks een ander, modern kunstwerk geplaatst. De keuze van dit kunstwerk vindt plaats in samenwerking met het Centraal Museum in Utrecht en de HKU.
Beeldenpark Croeselaan is op 12 april 2019 officieel geopend.