Stad aan de rivier

Beeldhouwer: Cor Litjens
Materiaal: brons en graniet

Oeuvrenaam: Waterland/Stad aan de rivier
Driedijkenpunt (Heerewaardense Afsluitdijk, Maasdijk, Waaldijk), Dreumel
Onthuld op 5 oktober 1998


“Stad aan de rivier”, zicht op de stad

“Stad aan de rivier”, zicht op het uiterwaardenlandschap

__________

__________

__________

Driedijkenpunt: informatiepaneel water- en dijkbeheer (Waterschap Rivierenland)


“Stad aan de rivier” is een monument, ontworpen ter herinnering aan de wateroverlast in januari 1995 waarbij inwoners van het rivierengebied moesten evacueren. Het monument staat bij het Driedijkenpunt (Maasdijk, Waaldijk, Heerewaardense Afsluitdijk), ten westen van Dreumel. Het is ontworpen in opdracht van het Polderdistrict Groot Maas en Waal.
“Stad aan de rivier” bestaat uit twee hoge granieten platen, waartussen een lange brug loopt. Aan de voet van de stenen ligt een uit brons vervaardigde stad, waarin allerlei gebouwen uit diverse steden staan. Aan de andere kant is het overstroomde uiterwaardenlandschap zichtbaar, met een gebouw met daarnaast iets dat op een fabrieksschoorsteen lijkt. Misschien is hier een steenfabriek uitgebeeld. Steenfabrieken plachten in de uiterwaarden te staan.
De naam “Stad aan de rivier” is de titel van een gelijknamig verslag uit 1857 over de dijkdoorbraken tussen Dreumel en Heerewaarden op 5 en 6 maart 1855.
“Stad aan de rivier” is op 5 oktober 1998 onthuld door Z.K.H. Prins Willem Alexander, in aanwezigheid van inwoners van Dreumel, Bas de Bruijn (Polderdistrict Groot Maas en Waal), (Jan Kamminga (Groningen, 3 januari 1947, commissaris van de Koningin in Gelderland), Antonius Gerardus (Toon) Maas (Someren, 13 mei 1937 – Dreumel, 17 juni 2018, burgemeester van West Maas en Waal, waar Dreumel deel van uitmaakt), Hans van Zwam (wethouder gemeente West Maas en Waal) en Cor Litjens. Litjens legde uit dat hij met “Stad aan de rivier” een landschap heeft willen uitbeelden met daarin verschillende elementen. De twee granieten platen vormen een barrière tussen de stad en het rivierlandschap. De brug symboliseert de verbinding tussen het rivierlandschap en het uiterwaardenlandschap.
Z.K.H. Prins Willem Alexander had in 1997 te kennen gegeven zich bezig te willen houden met nationaal en internationaal waterbeheer. Om die reden was hij uitgenodigd om “Stad aan de rivier” te onthullen.
In Beeldbouwwerk (Velp,2006) is “Stad aan de rivier” aangeduid met de naam “Waterland/Stad aan de rivier”.
De gebouwen in “Stad aan de rivier” zijn bronzen afgietsels van souvenirs die Cor Litjens in de loop der jaren heeft verzameld.

Bronnen:
demaasenwaler evacuatie 1995

https://thestorybehind.it/collections/2/works/1651-cor-litjens-sculptuur
litjens.nl: Stad aan de rivier

mijngelderland.nl: de ramp van 1855
tweestromenland in beeld en geluid: onthulling “Stad aan de rivier”

  COR LITJENS