A.C.W. Staring

Beeldhouwer: Frank Letterie
Materiaal: brons
Dorpsstraat / Raadhuisstraat, Vorden

Onthuld op 18 juni 1987


.


“A.C.W. Staring” is vervaardigd in opdracht van de gemeente Vorden. Van 1791 tot aan zijn overlijden in 1840 heeft Staring gewoond op kasteel De Wildenborch, dat deel uitmaakt van de gemeente Vorden.
In Frank Letterie – Het leven in brons (Eindhoven, 2003) staat op pagina 71 een foto van het ontwerp van “A.C.W. Staring”, gedateerd op 1985.
“A.C.W. Staring” is op 17 juni 1985 onthuld door ir. D.M.W. Staring, een neef van een achterkleinzoon van A.C.W. Staring.
De figuur van Staring is gesitueerd op de figuur van een boomstronk.

Bronnen:
Frank Letterie – Het leven in brons (Eindhoven, 2003)
www.altrails.com

  FRANK LETTERIE

__________

Whemerweg, Almen, einde bebouwde kom

Anthony Christiaan Winand Staring (Gendringen, 24 januari 1767 – De Wildenborch, Vorden, 18 augustus 1840): dichter, landheer en landbouwkundige. Volgens alle bronnen had Staring een bijzondere manier van exploitatie van landgoed De Wildenborch.
Staring is vooral bekend als dichter. Hij wordt gerekend tot de categorie romantische dichters. Van zijn hand stamt onder andere het gedicht “De hoofdige boer”, gepubliceerd in “Gedichten van A.C.W. Staring” (Thieme, Zutphen, 1820). Hierin beschrijft Staring dat een koppige (“hoofdige”) Almense boer, Stuggink genaamd, weigerde om bij het ter kerke gaan gebruik te maken van een nieuw aangelegd bruggetje over een greppel, dat het mogelijk moest maken droogvoets ter kerke te gaan. Stuggink wilde niet afwijken van de gewoonten van zijn voorouders die bij hun kerkgang altijd door de greppel waadden. Hij maakte dan ook geen gebruik van het bruggetje en bleef, net als zijn voorouders, natte voeten houden.

Aan de rand van de bebouwde kom van Almen, aan een greppel die de Whemerweg doorkruist, staat een bord met de eerste vier regels van de tweede strofe van “De hoofdige boer”:

Eens was het anders hier ter stee
Wanneer een voord den weg doorsnee
En ‘t brugje, naast die voord geleid
Den smaad droeg van zijn nieuwigheid

Bronnen:
straatpoëzie.nl
Wikipedia: Anthony Christiaan Winand Staring