Albert Termote

Beeldhouwer: Frank Letterie
Materiaal: brons
Beeldenpark De Havixhorst, Schiphorsterweg 34-36, De Schiphorst
Vervaardigd in 1965


.


Portret van Albert Termote (Albert Polydorus Termote, Lichtervelde (BE), 30 maart 1887 – Voorburg, 13 april 1978, beeldhouwer en medailleur).
Toen Frank Letterie zich in Voorburg vestigde, raakte hij goed bevriend met de aldaar sinds 1922 woonachtige en werkzame Albert Termote.(1)
Het portretbeeld is vervaardigd in 1965.(2) Het is niet duidelijk waarom op de sokkel het jaartal 1980 is vermeld.

Noten
(1)
IN BEELD – Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst (De Schiphorst, 2020, p.121)
(2) Frank Letterie – Het leven in brons (Eindhoven, 2003, p.23); IN BEELD – Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst (De Schiphorst, 2020, p.121),

FRANK LETTERIE
Beeldenpark De Havixhorst