Moeder, kind en bok

Beeldhouwer: Frank Letterie
Materiaal: brons
Buurthuis ‘t Bokkie, Elandplein 25, Utrecht
Onthuld in 1981


__________

__________

.


Bij de renovatie van de Bokkenbuurt in Utrecht, een deel van de wijk Hoograven, werd besloten een nieuw buurthuis te bouwen: ‘t Bokkie. In het budget was geld gereserveerd voor kunst. Het strijdbare Komité Bokkenbuurt wilde inspraak bij de vervaardiging van een kunstwerk. In overleg met de architect en de leiding van het buurthuis werd besloten dat er een beeld van een dier moest worden vervaardigd. De opdracht hiertoe werd gegeven aan Frank Letterie.
In de maanden erna gaf het Komité Bokkenbuurt aan Letterie te kennen het beter te vinden als hij met zijn creatie in zou spelen op de renovatie van de Bokkenbuurt, de overgang van oud naar nieuw, in plaats van het vervaardigen van het beeld van een bok, dat geassocieerd zou kunnen worden met het negatieve imago van de Bokkenbuurt. Letterie heeft hieraan gehoor gegeven.
“Moeder, kind en bok” verwijst naar de vernieuwing van de Bokkenbuurt en naar nabuurschap (zorgzaam samenleven).
In 1981 is “Moeder, kind en bok” op een muurtje voor buurthuis ’t Bokkie geplaatst, in het hart van de Bokkenbuurt.

Bron:
Kunst in Openbare Ruimte Utrecht

  FRANK LETTERIE