Samaritaan

Beeldhouwer: Frank Letterie
Materiaal: brons
Woonzorgcentrum Het Grotenhuis, Binnenweg 2, Twello
Onthuld in 2003


.


De beeldengroep “Samaritaan” stamt uit 1976. Het exemplaar in Twello is vervaardigd in 2003 in opdracht van het toenmalige verzorgingstehuis Het Grotenhuis. De beeldengroep staat in de hal van het woonzorgcentrum.

  FRANK LETTERIE

Samaritaan (barmhartige Samaritaan): één van de hoofdpersonen in het in Lucas 10,25-37 opgetekende antwoord van Jezus op de vraag van een wetgeleerde wie diens naaste was, een vraag die verband hield met de uitspraak van Jezus dat men, om het eeuwig leven te verwerven, God moest beminnen met hart en ziel, alle kracht en alle verstand en zijn naaste moest beminnen als zichzelf. Jezus vertelde over iemand die tijdens zijn reis van Jeruzalem naar Jericho overvallen was en gewond was achtergelaten. In tegenstelling tot een voorbijkomende priester en een leviet ontfermde een Samaritaan zich over de gewonde reiziger. De Samaritaan toonde zich hiermee de naaste van de overvallen reiziger.