Twee minuten stilte

Beeldhouwer: Hetty Noorman-Hogenhout
Materiaal: brons
Noorderbegraafplaats, Laan 1940-1945, Hilversum
Onthuld in juni 1991


__________

__________

__________

.


Hetty Noorman-Hogenhout heeft de beeldengroep “Twee minuten stilte” in juni 1991 geschonken aan de Noorderbegraafplaats.

  HETTY NOORMAN-HOGENHOUT