De jonge Van Oldenbarnevelt

Beeldhouwer: Ingrid Mol
Materiaal: keramiek
Beeldentuin Park Randenbroek, Heiligenbergerweg, Amersfoort (sinds 4 maart 2020)
Onthuld op 13 mei 2010 aan de Zuidsingel, Amersfoort, bij de Weeshuisbrug


De jonge Van Oldenbarnevelt

__________

“De jonge Van Oldenbarnevelt”, beeldentuin Park Randenbroek, Amersfoort

__________

__________

“De jonge Van Oldenbarnevelt”, Zuidsingel, Amersfoort


Het monument “De jonge Van Oldenbarnevelt” bestaat uit drie delen: het beeld van Johan van Oldenbarnevelt, het beeld van een leeuw en het beeld van een opengeslagen boek met op de rechterpagina de voorzijde van Van Oldenbarnevelts Remonstrantie (1618), een klaagschrift, gericht aan de Staten van Holland, en op de linkerpagina een pagina uit de Remonstrantie met Van Oldenbarnevelts beschrijving van zijn afkomst.
“De jonge Van Oldenbarnevelt” is onthuld op 13 mei 2010 (13 mei 1619: de dag waarop Van Oldenbarnevelt werd onthoofd), langs de Zuidsingel in Amersfoort. Het beeld van Van Oldenbarnevelt was geplaatst in een tuin van de Muurhuizen nabij de Bollenburgh, het ouderlijk huis van Van Oldenbarnevelt. De beelden van de leeuw en het boek waren geplaatst aan de overzijde van de Zuidsingel, rechts voor het beeld van Van Oldenbarnevelt.
“De jonge Van Oldenbarnevelt” laat Johan van Oldenbarnevelt zien die op het punt staat het ouderlijk huis te verlaten, terugkijkend op zijn jeugd en vooruitkijkend naar de leeuw, die hem naar de toekomst leidt. De toekomst van Van Oldenbarnevelt is beschreven in de Remonstrantie aende Hooge ende Moghende heeren Staten vande landen van Hollandt ende West-VrieslandtDit boek ligt, opengeslagen, voor de leeuw, die de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden voorstelt.
“De jonge Van Oldenbarnevelt” riep bij omwonenden en collega-beeldend kunstenaars van meet af aan veel weerstand op. Zij vonden de beeldengroep ronduit lelijk en geen recht doend aan het staatsmanschap van Van Oldenbarnevelt. Het keramiek riep bij hen associaties op met de beelden in de Efteling. Men had liever een bronzen beeld van Van Oldenbarnevelt gezien, bijvoorbeeld het door August Falise in 1910 vervaardigde bronzen borstbeeld van Johan van Oldenbarnevelt, dat op het Thorbeckeplein in Amersfoort staat voor het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt.. Het beschikbare budget (30.000 euro) zou niet toereikend toe zijn geweest voor het vervaardigen van een bronzen beeld.
In pers en media werd de kritiek van omwonenden en collega-beeldend kunstenaars breed uitgemeten, in tegenstelling tot de ideeën van Ingrid Mol bij het ontwerpen en vervaardigen van “De jonge Van Oldenbarnevelt”. Haar gevoelens bij de kritiek werden niet tot nauwelijks besproken.
Mede vanwege de kritiek en de weerstand kreeg “De jonge Van Oldenbarnevelt” een plaatsingsperiode van tien jaar. Daarna zou de beeldengroep naar elders moeten worden geplaatst.
Op 24 februari 2020, vóór het verstrijken van de plaatsingsperiode, werd “De jonge Van Oldenbarnevelt” in opslag genomen. Op 4 maart  2020 is de beeldengroep in de de beeldentuin in Park Randenbroek in Amersfoort geplaatst.

Bronnen:
jaanevart.com
Algemeen Dagblad, editie Amersfoort, 19 februari 2020
Algemeen Dagblad, editie Amersfoort, 21 februari 2020
RTV Utrecht, 24 februari 2020
De stad Amersfoort
Algemeen Dagblad editie Amersfoort, 8 maart 2020

  INGRID MOL
  Beeldentuin Park Randenbroek (Amersfoort)

Johan van Oldenbarnevelt (Amersfoort, 14 september 1547 – Den Haag, 13 mei 1619) was tijdens de Tachtigjarige Oorlog landsadvocaat en raadspensionaris van de Staten van Holland. Op 29 augustus 1618 werd hij samen met een aantal medestanders gearresteerd op verdenking van hoogverraad. Op 12 mei 1619 werd hij ter dood veroordeeld. Een dag later, op 13 mei 1619 werd hij onthoofd.