Hoofdonderwijzer

Beeldhouwer: Jan van Luijn
Materiaal: muschelkalksteen
Geuzenkwartier (1955: Gerrit Aafjesschool), Laan van Chartroise 166 v/h 90a, Utrecht
Onthuld in 1955


__________

__________

.


Het beeld “Hoofdonderwijzer” beeldt dr. Gerrit Aafjes uit, de hoofdonderwijzer van de naburige Cort van der Lindenschool, die buiten de lesuren rechts van de ingang van de school toezicht hield op het schoolplein. Van Luijn had in eerste instantie de figuur van de hoofdonderwijzer ontworpen. Op aandringen van de architect van de Gerrit Aafjesschool voegde hij het kind eraan toe.

Bron:
Jan van Luijn – Beeldhouwer (Utrecht, 1995, p.34)
Het Utrechts Archief

  JAN VAN LUIJN

In het gebouw van de Gerrit Aafjesschool is later een dependance van de Hogeschool Utrecht gevestigd. Tegenwoordig fungeert het gebouw als buurthuis en draagt het de naam Geuzenkwartier.