Kind met schelp

Beeldhouwer: Jan van Luijn
Materiaal: Franse muschelkalksteen
Auris Rotsoord v/h Het Rotsoord, Rotsoord 36, Utrecht
Onthuld in 1962


.


“Kind met schelp” beeldt een kind uit dat een schelp tegen het oor houdt om het geluid te versterken.
“Kind met schelp” is in 1962 geplaatst tegen de gevel van een van de gebouwen van de Het Rotsoord, een protestants-christelijke school voor slechthorende kinderen, ontworpen door Antonio Salvatore, die onder andere het Utrechtse Herderplein ontworpen heeft, waar het door Jan van Luijn vervaardigde beeld Oprijzende vrouwenfiguur staat.
Tegenwoordig is Het Rotsoord onderdeel van de Koninklijke Auris Groep voor basisonderwijs aan leerlingen die slechthorend zijn of een stoornis hebben in de taalontwikkeling of het autismespectrum.

  JAN VAN LUIJN