Sint Geertruida en de reiziger

Beeldhouwer: Jan van Luijn
Materiaal: Franse kalksteen
Geertebrug, Oudegracht Tolsteegzijde, Utrecht
Onthuld in 1951


Geertebrug, westzijde

“Sint Geertruida”

Geertebrug oostzijde

“De reiziger”


De Geertebrug overbrugt de Oudegracht tussen de Vrouwjuttenstraat en de Geertestraat, waaraan de Geertekerk ligt, gewijd aan Sint Geertruida.
De beelden “Sint Geertruida” en “De reiziger” aan weerszijden van de Geertebrug in Utrecht vormen een twee-eenheid.”Sint Geertruida” beeldt de Gertrudis van Nijvel uit met in haar linkerhand het klooster in Nijvel waarvan zij abdis is geweest en in haar rechterhand een staf en een spinrok.
“De reiziger” beeldt een reiziger uit die op het punt staat Geerteminne te drinken, water, afkomstig uit een aan Sint Geertruida gewijde bron.

  JAN VAN LUIJN

Gertrudis van Nijvel (626-659) is de beschermheilige van armen en reizigers. Reizigers die naar verre landen trokken, zouden  tegen onheil beschermd zijn als zij voor hun vertrek gedronken hadden uit een bron die aan Sint Geertruida was gewijd: de “Geerteminne”. Geertruida beschermde ook tegen ratten en muizen die schadelijk waren voor spinrokken (spinrok: een stok waarop wol of vlas werd gestoken, waarvan draad werd gesponnen met behulp van een spintol of spinnewiel).