The Wet Five

Street art kunstenaar: JanIsDeMan
Materiaal: verf
Gemaal Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Skate Park Houten Zuid, links van wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, Houten
Voltooid op 20 juni 2022


The Wet Five

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

.


Ter gelegenheid van de viering in 2022 van 900 jaar Waterbeheer in de provincie Utrecht heeft JanIsDeMan murals aangebracht op twee wanden van een gemaal van HDSR (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) bij het Skate Park Houten Zuid. JanIsDeMan heeft de murals samen met kinderen van basisschool De Stek in Houten en het Hoogheemraadschap ontworpen.
Het aanbrengen van de murals was online te volgen.
Met “The Wet Five” worden de blauwborst, de groene glazenmaker, de margriet, de otter en de weidehommel aangeduid. Deze dieren staan symbool voor de plannen van HDSR om de biodiversiteit te vergroten. De blauwborst is het icoon van gezonde oevers. Het is een moerasbewoner die een voorkeur heeft voor insectenrijke, gevarieerde en natte gebieden. Tot de werkzaamheden van HDSR bij het waterbeheer horen het bloemrijk beheren van dijken en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. De oevers worden zorgvuldig geschoond, waar mogelijk, blijven oeverplanten staan. Overjarig riet langs de oever is een bron van voedsel en biedt vogels de mogelijkheid er nesten in te bouwen.

Bronnen:
www.hdsr.nl: janisdeman maakt muurkunst over the wet five

www.hdsr.nl: thewetfive

  JANISDEMAN

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR): waterschap in de provincies Utrecht en Zuid-Holland.
HDSR is werkzaam in het gebied van 21 gemeenten in deze provincies. Tot de taken van HDSR behoort onder andere het onderhoud van dijken en kades, het verzorgen van de waterkwaliteit in sloten en plassen, het regelen van het peil van het oppervlaktewater en het beheer van vaarwegen.
Het hoofdkantoor van HDSR staat in Houten.

900 jaar Waterbeheer: viering in 2022 dat in de provincie Utrecht 900 jaar waterbeheer plaatsvindt. Het startjaar van het waterabeheer is het jaar 1122. In dat jaar werd op initiatief van Godebald, bisschop Godebald van Utrecht, bij Wijk bij Duurstede de Kromme Rijn afgedamd om overstromingsrisico’s te beperken.
In de provincie Utrecht vinden in het kader van de viering van 900 jaar Waterbeheer tal van activiteiten plaats.

Bron:
www.hdsr.nl/actueel/900-jaar-waterbeheer/