De steltlopers

Beeldhouwer: Jos Pirkner
Materiaal: koperplaat

Duitse benaming: “Stelzengeher”
Hal openbare Montessori basisschool De Meander, Centrumlaan 1, De Meern (na 1993)
Onthuld in september 1968 op een grasveld bij de Centrum School, Centrumlaan 1, De Meern


__________

__________

__________

__________

“De steltlopers” (foto: 1969)

opening Centrumschool en onthulling “De steltlopers” (foto: 10 september 1968)

oud logo De Meander (tot 2019)

modern logo De Meander (2019)


De beeldengroep “De steltlopers” (Duitse benaming: “Stelzengeher”) dateert uit 1968 en is in september van dat jaar geplaatst op een grasveld voor de toenmalige Centrum School – School voor openbaar basisonderwijs, Centrumlaan 1, De Meern, tijdens de feestelijke opening van deze school door mr. Johan Hendrik (Hans) Grosheide (Amsterdam, 6 augustus 1930), staatssecretaris van Onderwijs.
“De steltlopers” beeldt een jongen en een meisje uit die in gebogen houding hun evenwicht proberen te bewaren.
In oktober 1993 werd de naam van de school veranderd in Openbare Montessori basisschool De Meander. Op zeker moment na 1993 is de beeldengroep verplaatst naar de hal van de school, waarbij de stelten werden ingekort.
De openbare Montessori basisschool De Meander voert “De steltlopers” als logo.

Bron:
http://www.jos-pirkner.at/werke.html

  JOS PIRKNER