Vogels

Beeldhouwer: Jos Pirkner
Materiaal: koperplaat
ReVisie, Weijpoort 30, Nieuwerbrug aan den Rijn
(2013-2020)
Onthuld in 1977 op het plein van de Praktijkschool Woerden, Abeellaan 2, Woerden.


__________

.


De beeldengroep “Vogels” stond oorspronkelijk op het plein van de Praktijkschool Woerden, Abeellaan 2, Woerden.
Oorspronkelijk bestond “Vogels” uit drie vogels. In de editie van 20 februari 1997 van de Woerdense Courant is over deze beeldengroep geschreven dat Jos Pirkner drie zwanen had uitgebeeld en dat één van de zwaanbeelden was afgebroken.
Bij één van de twee nog aanwezige vogelbeelden ontbreekt een vleugel. Bij het andere vogelbeeld is er een gat in één van de vleugels en is de hals verbogen.
In 2012 heeft de gemeente Woerden de beeldengroep “total loss” verklaard. Vanwege nieuwbouw en herinrichting van het schoolplein werd de beeldengroep in of omstreeks 2013 overgebracht naar de huidige locatie in Nieuwerbrug aan den Rijn, in afwachting van restauratie en herplaatsing in een wandelgebied in Harmelen. Sinds 2020 is het daar niet meer aanwezig. Wat ermee is gebeurd, is mij niet bekend.

Bron:
Woerdense Courant, 20 februari 1997

  JOS PIRKNER