Biggetjes

Beeldhouwer: Kees Jansen
Materiaal: brons

Marktplein, Twello, voor de Rabobank en voor de Openbare Bibliotheek
Onthuld in 1998


__________

__________

__________

__________

__________

.


De beeldengroep “Biggetjes” is vervaardigd in opdracht van Van Berlo Ontwikkeling, Apeldoorn, ter gelegenheid van de herontwikkeling van het centrum van Twello. Omdat het Marktplein voetgangersgebied is, besloot Kees Jansen een beeldengroep te vervaardigen en zodanig te plaatsen dat de mensen tussen de beelden door konden lopen.
De beeldengroep “Biggetjes” bestaat uit elf biggetjesbeelden. Acht biggetjesbeelden zijn aan de puntvormige kant van het Marktplein geplaatst, voor de Rabobank, één van de sponsors van deze beeldengroep. De overige drie zijn aan de andere kant van het Marktplein geplaatst, voor de Openbare Bibliotheek. De biggetjesbeelden herinneren aan de tijd waarin in Twello en omgeving vlees- en vleeswarenindustrie was gevestigd.
In de punt van het Marktplein werd tussen de klinkers een plaquette geplaatst met informatie over de beeldengroep.

Bron:
Kees Jansen – beeldhouwer (Dongen, 2007, p.42 en )

2022: HERINRICHTING VAN HET MARKTPLEIN EN DE GEVOLGEN VOOR DE BEELDENGROEP
Van september 2022 tot april 2023 is het Marktplein en omgeving opnieuw ingericht. De vestiging van de Rabobank vertrok naar elders. Het gebouw van de Openbare Bibliotheek werd gesloopt. De beeldengroep “Biggetjes” werd in opslag genomen. Eind maart/begin april werden ze verspreid over het Marktplein of de directe omgeving ervan teruggeplaatst, hetzij afzonderlijk, hetzij in groepjes. De nieuwe opstelling is vastgesteld in overleg met Kees Jansen.

  KEES JANSEN